Školení technologických procesů a obsluhy zařízení ve výrobních závodech firmy Poděbradka a.s.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00431
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Poděbradka, a.s.
IČ:47550562

Popis projektu

Předkladatelem projektu je společnost Poděbradka a.s., která je spolu s propojenou společností Karlovarské minerální vody, a.s., dominantním subjektem na trhu balených přírodních a ochucených vod.
Společnost prochází fází rozšiřování kapacit a technologické přestavby. Nakupuje nové stroje a zařízení, převážně od německých a italských dodavatelů. To vyvolává potřebu zvládnout tuto novou technologii, k čemuž má dopomoci i předkládaný projekt specifického vzdělávání. Část vzdělávacích potřeb vzniklých technologickou přestavbou však nelze uspokojit jinak než výjezdními školeními přímo u dodavatele, který má pro tento účel unikátní vybavení, v ČR nedostupné.
Velký význam pro další zvyšování jakosti výrobků má i činnost pracovníků laboratoře, u nichž je třeba zvýšit úroveň specifických znalostí potřebných pro efektivnější a rychlejší rozbory kvality produktů a získání potřebných certifikátů.
Obchodní úsek se potýká s problémy nízké úrovně technických znalostí obchodníků, především v oblasti specifických vlastností produktů společnosti.
Obsahem projektu je detailní proškolení obsluh a pracovníků údržby, získání hlubších znalostí na téma sanitací, pasterace, čištění vnitřních i vnějších povrchů zařízení na přípravu a stáčení nápojů na konkrétní instalované technologii ve výrobních závodech firmy Poděbradka, a.s., dále získání detailních znalostí funkčních principů instalované technologie, jejího elektronického i manažerského řízení.
Aby bylo možné v budoucnu snížit náklady na zaškolování pracovníků v zahraničí, vytváří společnost skupinu interních trenérů, jejichž úkolem bude zaškolovat a trénovat ostatní zaměstnance především v oblasti obsluhy a údržby technologie. Proto také bylo do vzdělávacího projektu zařazeno v rámci povoleného limitu pro obecné vzdělávání i školení trenérů.
Projekt bude řízen realizačním týmem, do něhož budou zařazeni pracovníci obou závodů.
Náklady na projekt ve výši 6 109 272,24 Kč budou financovány v režimu dočasného rámce.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 6 109 272
z toho Příspěvek EU: 5 192 881
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 916 391
z toho Národní veřejné prostředky: 916 391
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský
Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: České Budějovice
Nymburk
Obec: Poděbrady (Nymburk)
Nové Hrady (České Budějovice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz