Cyklostezka Ostrava - Beskydy, úsek Vratimov - Sviadnov

Číslo projektu:CZ.1.10/1.1.00/09.00922
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Moravskoslezsko
Priorita:Regionální infrastruktura a dostupnost
Opatření:Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Podopatření:Bezpečnost na komunikacích , cyklo a pěší doprava
Stav projektu:Výdaje projektu certifikovány
Termín schválení:
Termín zahájení:04.04.2011
Termín ukončení:14.06.2013
Žadatel:Region Slezská brána
IČ:69609969

Popis projektu

Obsahem projektu předkládaného Regionem Slezská brána, svazkem obcí, je vytvoření zcela nového úseku cyklostezky, která propojí páteřní Cyklostezku Ostrava - Beskydy. Stezka bude plnit rekreačně turistickou funkci a zároveň bude sloužit k podpoře a bezpečnému provozu individuální nemotoristické dopravy. V provozní fázi dojde díky projektu ke komplexnímu propojení "krajského města s horami" - o výstavbě cyklostezky se jedná již od 90. let minulého století a prozatím fungují jen její dílčí úseky. Projekt zkvalitňuje infrastrukturní zázemí pro cestovní ruch. Taktéž přispěje k provázanosti turistických atraktivit v oblasti, zvyšuje podíl turisticky atraktivních a životnímu prostředí šetrných způsobů dopravy a rozšiřuje se díky němu nabídka možností pro trávení volného času. Jedním z dalších cílů projektu je příspěvek k neustálému zlepšování celkového obrazu Moravskoslezského kraje jako významné turistické destinace přitažlivé pro domácí i zahraniční turisty.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí NE
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 37 750 235
z toho Příspěvek EU: 31 269 612
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 5 518 167
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 2 759 083
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 2 759 083
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Frýdek-Místek
Obec: Vratimov (Ostrava-město)
Řepiště (Frýdek-Místek)
Paskov (Frýdek-Místek)
Žabeň (Frýdek-Místek)
Sviadnov (Frýdek-Místek)


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: risy@crr.cz