NO-XS

Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00068
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.04.2011
Termín ukončení:31.03.2014
Žadatel:Občanské sdružení Anabell
IČ:26606518

Popis projektu

Předmětem projektu je realizace jednotlivých programů (viz kapitola Klíčové aktivity) registrované sociální služby Odborné sociální poradenství (číslo registrace 2175821, Registr poskytovatelů sociálních služeb ČR) pro specifickou cílovou skupinu, osoby s chronickým duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání) v Moravskoslezském kraji (podporovaná aktivita A). Podpora bude poskytována ambulantní formou prostřednictvím pracovníků Kontaktního centra Anabell (dále jen KCA) Ostrava (viz kapitola Realizační tým). Projekt je tvořen odbornými poradenskými programy v nabídce týmu sociálních pracovníků, psychologů a nutričních poradců KCA Ostrava. Programy budou sloužit k motivaci klientů k léčbě, k zvýšení úrovně jejich zaměstnanosti, adaptability i pracovní flexibility. Záměrem je prostřednictvím specializovaného odborného sociálního poradenství a jeho fakultativních programů umožnit klientům vedení co nejobvyklejšího způsobu života: nabídnout snadno dostupnou službu, možnost anonymity, podporu při vyhledání odborné pomoci a postupné přenášení odpovědnosti za motivaci k léčbě a uzdravení se na samotné klienty bez nutnosti hospitalizace, s kontinuální možností pracovat/studovat a využívat ostatních veřejných služeb za současného aktivního řešení osobních problémů s jídlem.
Projekt bude mít trvání 36 měsíců, v jeho průběhu budou poskytnuty služby v celkem 1 023 kontaktech celkem 130 osobám. Výstupem projektu bude sedm nových/inovovaných produktů: programy Informačního centra, Poradny pro osoby s poruchou příjmu potravy (dále také jen PPP), Psychoterapeutické ambulance pro osoby s PPP, Nutriční poradny pro osoby s PPP, Svépomocné podpůrné skupiny pro osoby s PPP a edice dvou socio-psycho-edukačních pomůcek v nákladu á 1 000 ks.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 443 849
z toho Příspěvek EU: 4 627 271
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 816 577
z toho Národní veřejné prostředky: 816 577
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz