Pomoc pomáhajícím - vzdělávání pracovníků Persefona o. s.

Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00026
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.07.2011
Termín ukončení:30.06.2013
Žadatel:Persefona o. s.
IČ:27058905

Popis projektu

Projekt je zaměřen zejména na naplnění požadavků zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, týkající se
dalšího profesního vzdělávání a zajištění kvalifikace pracovníků poskytujících odborné sociální poradenství
obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Projekt umožňuje vytvořit a zajistit systém
komplexního vzdělávání a profesního růstu pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí
pracovníky, na které dosud nebyly finanční prostředky a bylo řešeno formou ad hoc výběru vzdělávacích akcí,
vzděláváním, které si zaměstnanci hradili sami ta vzděláváním, které bylo k dispozice bezplatně. Cílem projektu
je profesní podpora pracovníků, kteří se přímo či zprostředkovaně setkávají s velmi bolestnými životními
zkušenostmi klientek-klientů. Vzdělávání je voleno s ohledem na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace
pracovníků. Vzdělávací aktivity projektu lze rozdělit do tří kategorií, které jsou v souladu s nároky na další
vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby. Bude se jednat o zajištění vzdělávacích kurzů
akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona 108/2006Sb, dále o odborné výměnné stáže
u partnerských subjektů, které budou mít reciproční charakter a vzdělávání formou intervizních a
vnitroorganizačních setkání. Zároveň bude projektem nastaven univerzální systém vzdělávání, který přetrvá
realizaci projektu. Vzděláváni budou pracovníci organizace Persefona o.s. se sídlem v Jihomoravském kraji v
Brně, která je akreditovaným poskytovatelem terénní a ambulantní formy odborného sociálního poradenství
obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání.
Realizaci bude koordinovat pracovník, jež má na starosti vzdělávání pracovníků. Účastníci se budou na realizaci
podílet svojí účastní a sdílením získaných informací v rámci příslušných organizačních struktur.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 600 148
z toho Příspěvek EU: 510 126
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 90 022
z toho Národní veřejné prostředky: 90 022
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz