Prevence sociálně patologických jevů u cizinců a pomoc při řešení problémových situací

Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00081
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.07.2011
Termín ukončení:30.06.2013
Žadatel:Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
IČ:45768676

Popis projektu

Projekt je určen do programu B. Cílem projektu je prostřednictvím bezplatného právního poradenství, kurzů českého jazyka a sociálního poradenství pro cizince, kteří nespadají pod zákon o sociálních službách, pomoci omezit jejich závislosti na zprostředkovatelských strukturách a k vymanění se z tzv."klientského systému". Právní poradenství rovněž přispěje k většímu povědomí cizinců o svých právech a povinnostech a může tak minimalizovat u klientů projektu např. riziko nelegálního pobytu. Sekundárním cílem projektu je pomoci zlepšit postavení cizinců na trhu práce, a to poskytnutím individuálních kurzů českého jazyka, které se budou realizovat v místech bydlišť cizinců. Součástí sociálního poradenství bude rovněž i pomoc s vyhledáváním pracovních míst a s komunikací s potenciálními zaměstnavateli. Cílovou skupinou jsou cizinci ze zemí mimo EU, kteří na území ČR žijí déle než rok. Projekt předkládáme proto, že značná část cílové skupiny nespadá pod zákon o sociálních službách (např. cizinci s dlouhodobým pobytem, žadatelé o mezinárodní ochranu, cizinci s opakované prodlužovanými vízy, kteří žijí na území minimálně j1 rok). Jedná se přitom mezi cizinci o velmi potřebnou skupinu. Bývají to lidé, kteří ještě neumějí dobře česky, nemají navázané kontakt s majoritní společností a pohybují se v režimu práce-ubytovna-práce. V případě pobytu za účelem zaměstnání jsou zcela odvislí na svém zaměstnavateli, neboť po ztrátě zaměstnání mají pouze lhůtu 2 měsíců k nalezení nového a k obstarání si pracovního povolení, jinak musí ČR opustit. Bývají proto často v područí zaměstnavatelů a pracují pak i v podmínkách, které porušují všechny zákonné normy. Jiní cizinci si z těchto důvodů raději mění pobyty na účel podnikání, neznají však již všechny zákonné normy spojené s tímto pobytem a následně jim tyto pobyty bývají rušeny z důvodů neplnění povinností. Na tyto situace chceme reagovat předkládaným projektem a umožnit cizincům bezplatné konzultace a asistence při řešení těchto problémů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 6 337 171
z toho Příspěvek EU: 5 386 595
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 950 576
z toho Národní veřejné prostředky: 950 576
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský
Středočeský
Plzeňský

Místo realizace mapa

Okres: Domažlice
Rokycany
Mělník
Mladá Boleslav
Vyškov
Blansko
Břeclav
Beroun
Příbram
Tachov
Hodonín
Benešov
Obec: Domažlice (Domažlice)
Blansko (Blansko)
Rokycany (Rokycany)
Hodonín (Hodonín)
Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
Mělník (Mělník)
Příbram (Příbram)
Břeclav (Břeclav)
Benešov (Benešov)
Tachov (Tachov)
Beroun (Beroun)
Vyškov (Vyškov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz