Energicky do práce

Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00196
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2011
Termín ukončení:31.08.2013
Žadatel:Revipro s.r.o.
IČ:28742061

Popis projektu

Projekt Energicky do práce,který připravuje nově založená společnost Revipro s.r.o., reaguje na možnost rozvíjet v Chomutově nový způsob podnikání založený na principech sociální ekonomiky a svými aktivitami navázat na činnost subjektů, jež v našem městě připravují na pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením (OZP).Tito lidé jsou cílovou skupinou, jež dostane možnost získat ve společnosti Revipro s.r.o. trvalé pracovní uplatnění. Cílem společnosti je zaměstnat celkem 5 OZP, z toho 1 s mentálním postižením. Okres Chomutov již tradičně patří mezi místa s vysokou mírou nezaměstnanosti (ke 28.2. to bylo 13,4%, přičemž OZP bylo 1063!), proto je založení společnosti, která uvedenou CS zaměstná, velice žádoucím jevem a navíc máme možnost získat již proškolené a motivované zaměstnance. Mnozí z nich předtím pracovali v technických oborech a v projektu Energicky do práce budou mít možnost uplatnit a dále rozvíjet dosavadní znalosti a zkušenosti. Předmětem podnikatelské činnosti společnosti Revipro s.r.o. je komplex provázaných služeb v oblasti projektování elektro, revizí el. zařízení včetně oprav, technického zabezpečení, BOZP a z těchto oblastí vyplývající lektorská a poradenská činnost. Nabízené služby vyplývají ze zákonné povinnosti majitelů či provozovatelů el. zařízení tato zařízení provozovat bezpečně a o této skutečnosti vést pravidelnou periodicky se opakující dokumentaci (podobné je to v oblasti BOZP a projektování). Naše služby proto patří mezi stále potřebné a žádané. Koncepce podnikání spočívá v nabídce balíčku navazujících služeb, aby komfort zákazníka byl co největší a při odběru většího množství služeb ekonomicky výhodnější. Jednotlivé služby se přitom dají poskytovat diferencovaně a vzhledem ke své povaze jsou pro zaměstnávání OZP s potřebnou psychosociální a praktickou podporou ideální. Předpokladem nabízení plné šíře a kvality služeb bude potřeba všechny zaměstnance odborně vzdělávat a periodicky školit, což je jednou z největších deviz projektu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 869 170
z toho Příspěvek EU: 4 138 794
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 730 375
z toho Národní veřejné prostředky: 730 375
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Ústecký

Místo realizace mapa

Okres: Chomutov
Obec: Chomutov (Chomutov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz