Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním

Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00099
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.07.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
IČ:62936654

Popis projektu

Nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) podporuje již 15 let zkvalitnění péče o duševní zdraví v ČR. Péče v ČR neodpovídá standardům obvyklým v zemích EU a bývá kritizována pro nedostatečnou ochranu lidských práv duš. nemocných (DN), pomalý rozvoj služeb mimo instituce a neschopnost aplikovat doporučení svět. strategických dokumentů. Projekt má za cíl usnadnit přístup ke specializačnímu vzdělávání poskytovatelům soc. služeb pro DN, o které je mezi poskytovateli velký zájem, rozvíjet kvalitu soc. služeb, podpořit moderní péči v ČR a zavést metody hodnocení efektivity služeb do praxe.
Cílů projektu bude dosaženo realizací akreditovaných kurzů:
1."Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích"
- cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
- realizace: 2x (Praha, Moravskoslezský kraj)
- počet účastníků celkem: 46
2."Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení - REHAB" - s akcentem na Camberwellské šetření potřeb (CAN) a Hodnocení zdravotního stavu (HoNOS)
- cílová skupina: sociální pracovníci
- realizace: 3x (Praha, Moravskoslezský kraj, kraj Vysočina).
- počet účastníků celkem: 45
3."Práce s rodinami osob s duševním onemocněním"
-cílová skupina: sociální pracovníci
-realizace: 3x (Praha, Moravskoslezský k, Pardubický k)
-počet účastníků celkem: 39
Do projektu se zapojí 70 osob ze 14 organizací (poskytovatelů soc. služeb pro DN) z 9 krajů ČR: Jihočeský k., Ústecký k., Moravskoslezský k., K. Vysočina, Olomoucký k., Zlínský k., Pardubický k., Středočeský k. a Jihomoravský k. Zájemci se zapojí do jednoho či více kurzů. Celkový počet účastníků je min. 130.
Kurzy budou realizovány v Praze, Pardubickém, Moravskoslezském k. a K. Vysočina. Praha byla vybrána jako spádová oblast pro Čechy s dobrou dostupností ze všech krajů Čech, Moravskoslezský k. byl vybrán jako spádová oblast pro Moravu, Pardubický k. a K. Vysočina byly vybrány na základě počtu zájemců.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 169 710
z toho Příspěvek EU: 994 254
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 175 457
z toho Národní veřejné prostředky: 175 457
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský
Středočeský
Pardubický
Jihomoravský
Zlínský
Vysočina
Olomoucký
Jihočeský
Ústecký

Místo realizace mapa

Okres: Havlíčkův Brod
Ostrava-město
Pardubice
Hlavní město Praha
Obec: Pardubice (Pardubice)
Praha (Hlavní město Praha)
Ostrava (Ostrava-město)
Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz