Moderní úřad - vzdělávání pro Statutární město Kladno

Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00012
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2011
Termín ukončení:31.08.2014
Žadatel:Statutární město Kladno
IČ:00234516

Popis projektu

Hlavní náplní projektu je nadstandardní vzdělávání a jeho zasazení do již existujícího systému vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona 312/2002 Sb., a to do částí průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů. V rámci projektu budou realizovány akreditované vzdělávací akce, poskytované jako služba dodavatelským způsobem nebo vzdělávací akce vytvořené interním lektorským týmem. Pro tyto vzdělávací akce bude zažádáno o akreditaci u MVČR před zahájením realizace projektu. Pro většinu vzdělávacích akcí vznikne v průběhu realizace projektu e-learnigový kurz, který bude buď zcela obsahovat celý předmět vzdělávání nebo bude sloužit jako podklad k opakování, doplnění prezenčního studia, prohlubování znalostí a k samostudiu.
V rámci projektu bude realizováno vzdělávání rozdělené do těchto okruhů:
- Okruh právo a legislativa (např. zákon o veřejných zakázkách, ochrana přírody, zákon o odpadech, správní řád, apod.
- Okruh Vzdělávání v oblasti řízení a plánování (strategické plánování a řízení, projektové řízení, apod.)
- Okruh Vzdělávání v oblasti korupce - prevence a eliminace
- Okruh spisová služba a archivace
- Okruh Komunikační a prezentační dovednosti, měkké dovednosti
- Okruh Vzdělávání na téma Minimum veřejné správy
Projekt úzce navazuje na projekt Řízení lidských zdrojů v ORP Kladno, který byl podpořen v rámci výzvy OP LZZ č. 57 a jehož realizace započne 1.1.2011.
Hlavními přínosy projektu jsou mimo jiné :
- Zefektivnění personálního řízení organizace
- Zkvalitnění personálního potenciálu organizace
- Finanční úspora
- Zlepšení kvality řízení v úřadu
- Využití moderních trendů ve vzdělávání (e-learning, interní lektoři)
- Vytvoření nových vzdělávacích programů
- Zajištění trvalého a udržitelného rozvoje úřadu
- Zvýšení kvality a efektivnosti veřejných služeb poskytovaným občanům
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci statutárního města Kladna, zastupitelé a zástupci okolních obcí v rámci ORP.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 8 783 959
z toho Příspěvek EU: 7 466 365
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 317 594
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 1 317 594
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský

Místo realizace mapa

Okres: Kladno
Obec: Otvovice (Kladno)
Kyšice (Kladno)
Koleč (Kladno)
Zákolany (Kladno)
Lidice (Kladno)
Kladno (Kladno)
Třebusice (Kladno)
Družec (Kladno)
Malé Přítočno (Kladno)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz