Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/72.00001
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.07.2011
Termín ukončení:30.06.2014
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
IČ:00551023

Popis projektu

Projekt je zaměřen na realizaci rekvalifikací a poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR.
Cílem projektu je zvýšit šance, možnosti a potenciál uchazečů a zájemců o zaměstnání k nalezení nebo změně zaměstnání v hospodářských odvětvích, která zaznamenala v uplynulých letech prorůstový potenciál a mají významný podíl na tvorbě HDP a pomoci jim tak k lepšímu kariérnímu uplatnění na trhu práce. Toho lze dosáhnout především zvýšením, rozšířením, obnovením nebo změnou jejich kvalifikace, která často neodpovídá aktuálním požadavkům zaměstnavatelů a nabídce volných míst.
Prostřednictvím poradenských programů budou podpořené osoby aktivizovány ve snaze zvýšit jejich motivaci k hledání a nalezení zaměstnání. V rámci těchto aktivit budou prostřednictvím nácviku různých technik získávány kompetence potřebné pro vyhledávání zaměstnání a komunikaci se zaměstnavateli. Ve specifických případech dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo osob spadajících do skupin více ohrožených nezaměstnaností je třeba poskytnout těmto osobám individuální podporu a asistenci.
Rekvalifikace se zaměří zejména na získání odborných znalostí a kompetencí vyžadovaných na trhu práce s cílem připravit podpořené osoby pro konkrétní profesi nebo přiblížit jejich kvalifikaci požadovaným nebo očekávaným potřebám trhu práce a tím zvýšit i jejich celkovou šanci uspět na trhu práce.
Realizace rekvalifikací a poradenských programů bude probíhat prostřednictvím ÚP ČR, resp. jeho kontaktních pracovišť. (ÚP ČR bude partnerem projektu s finančním příspěvkem). Při zařazování do těchto aktivit budou kontaktní pracoviště ÚP ČR u osob z cílové skupiny posuzovat jejich odborné znalosti a dovednosti, dosavadní prcovní zkušenosti, schopnosti a motivaci k nalezení a udržení zaměstnání. Na základě toho budou zařazeni do těch poradenských programů a rekvalifikací, které budou odpovídat potřebám trhu práce, a současně budou zohledněny individuální předpoklady a potřeby klientů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 254 743 800
z toho Příspěvek EU: 216 532 230
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 38 211 570
z toho Národní veřejné prostředky: 38 211 570
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Hlavní město Praha
Vysočina
Pardubický
Plzeňský
Jihomoravský
Liberecký
Karlovarský
Jihočeský
Ústecký
Středočeský
Zlínský
Moravskoslezský
Olomoucký
Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha (Hlavní město Praha)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz