Nadějné vyhlídky

Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00073
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.08.2011
Termín ukončení:31.07.2013
Žadatel:RUBIKON Centrum
IČ:60446871

Popis projektu

Projekt spadá do podskupiny b) Intervence pro resocializaci.
Cílem projektu je ve 3 vybraných krajích (Karlovarském /KVK/ , Středočeském /STČ/, Ústeckém /ÚLK/) ČR zvýšit šanci na pracovní (re)integraci CS projektu. Pro realizaci projektu jsme vybrali 3 cílové skupiny (CS): osoby před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody, osoby po ukončení tohoto trestu a osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin (resp. mladiství a mladí dospělí , kteří vyrůstali či vyrůstají v institutionální péči). Tyto CS řeší obdobné problémy: nereálné představy o běžném životě, nízká kvalifikovanost, nízká informovanost o možnostech najít si práci, nízká orientace na trhu práce, absence soc. kontaktů, ohrožení zadlužeností aj.
Projekt nabízí řadu aktivit zaměřených na sociální a pracovní (re)integraci těchto 3 CS.
Aktivity: 1: Výběr klientů; 2: Motivační kurzy Získej zaměstnání, Fin. gramotnost a řešení zadluženosti; 3: Rekvalifikace; 4: Posílení pracovních návyků (kurz zaměřený na řemeslné a rukodělné aktivity) ; 5: Zprostředkování zaměstnání a individuální poradenství; 6: Osobní asistence (spolupráce s mentorem); 7: Koordinace pracovní skupiny, hodnocení aktivit a koordinace multidisciplinární spolupráce.
Projekt je zaměřen na komplexnost a kvalitní individuální přístup spíše než na kvantitu. Aktivity projektu jsou koncipovány jako systém provázaných aktivit, z nichž může klient využít více nebo i 1.
Výstupy:
- projekt poslouží min. 220 osobám,
- vznikne 10 nových pracovních míst, na která budou umístěni klienti projektu,
- dojde ke zprostředkování zaměstnání pro 25 klientů,
- 70 klientů absolvuje rekvalifikační kurzy,
- metodika činnosti odborných poradců ve spolupráci s mentory a právníkem.
Realizátorem bude Sdružení pro probaci a mediaci v justici. o.s. Aktivity budou realizované ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, výchovnými ústavy pro mládež, úřady práce, OSPOD aj.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 917 745
z toho Příspěvek EU: 5 030 083
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 887 662
z toho Národní veřejné prostředky: 887 662
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský
Zlínský
Ústecký
Vysočina
Moravskoslezský
Královéhradecký
Plzeňský
Karlovarský
Olomoucký
Liberecký
Jihočeský
Jihomoravský
Pardubický

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Cheb
Teplice
Benešov
Ústí nad Labem
Louny
Most
Beroun
Rakovník
Kladno
Litoměřice
Děčín
Příbram
Mladá Boleslav
Nymburk
Kolín
Mělník
Chomutov
Karlovy Vary
Kutná Hora
Obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Nymburk (Nymburk)
Litoměřice (Litoměřice)
Kynšperk nad Ohří (Sokolov)
Benešov (Benešov)
Cheb (Cheb)
Rakovník (Rakovník)
Chomutov (Chomutov)
Děčín (Děčín)
Všehrdy (Chomutov)
Oráčov (Rakovník)
Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Louny (Louny)
Sokolov (Sokolov)
Mělník (Mělník)
Teplice (Teplice)
Příbram (Příbram)
Bělušice (Most)
Vinařice (Kladno)
Ostrov (Karlovy Vary)
Horní Slavkov (Sokolov)
Kladno (Kladno)
Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
Most (Most)
Kutná Hora (Kutná Hora)
Jiřice (Nymburk)
Nové Sedlo (Louny)
Beroun (Beroun)
Kolín (Kolín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz