Život na zkoušku

Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00184
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2011
Termín ukončení:31.08.2013
Žadatel:IdeaHELP, o.p.s.
IČ:27470229

Popis projektu

Projekt je zaměřen na snížení rizika sociálního vyloučení osob cílové skupiny a na úspěšný vstup těchto osob na trh práce.
K naplnění cíle dojde realizací komplexního souboru aktivit - poradenství, motivace, rekvalifikace, krátkodobé pracovní praxe a zprostředkování zaměstnání.
Do realizace projektu se zapojí minimálně 36 osob cílové skupiny - osoby do 26 let věku vyrůstajících bez rodin, které budou rozděleny do šesti skupin dle místní příslušnosti.
Projekt bude realizován na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje, po dobu 21 měsíců.
O možnosti účasti v projektových aktivitách se osoby cílové skupiny dozví v rámci informačních schůzek a výběrových pohovorů, které se uskuteční v dětských domovech a dalších ústavních zařízeních.
V rámci projektu účastníci absolvují bilanční a pracovní diagnostiku, motivační kurz a vzdělávací program se zaměřením na trh práce.
Pro získání pracovních návyků a dovedností byly do projektu zařazeny krátkodobé pracovní praxe, které účastníci absolvují po úspěšném ukončení vzdělávacích aktivit
Z důvodu zvýšení šance účastníků na úspěšné zařazení na trh práce byla do projektu zařazena rekvalifikace pro minimálně 10 osob, zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů pro zaměstnavatele.
Po dobu realizace bude účastníkům poskytováno individuální i skupinové poradenství zaměřené na pracovně sociální problematiku.
Účast v projektu bude podpořena využitím doprovodných opatření (jízdné a stravné) a poskytnutím finanční odměny za odvedenou práci v rámci pracovních praxí, kterou uhradí žadatel IdeaHELP o.p.s. ze svých vlastních zdrojů.
Aktivity projektu budou realizovány s ohledem na časové možnosti účastníků, převážně tedy o víkendech (sobota) a v období prázdnin.
V rámci realizace projektu budou vytvořena minimálně 4 nová pracovní místa a 6 volných pracovních míst bude obsazeno účastníky projektu. Celkem získá zaměstnání minimálně 10 účastníků projektu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 994 266
z toho Příspěvek EU: 3 395 126
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 599 140
z toho Národní veřejné prostředky: 599 140
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký
Pardubický
Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Rychnov nad Kněžnou
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Šumperk
Obec: Sedloňov (Rychnov nad Kněžnou)
Žamberk (Ústí nad Orlicí)
Potštejn (Rychnov nad Kněžnou)
Dolní Čermná (Ústí nad Orlicí)
Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
Zábřeh (Šumperk)
Polička (Svitavy)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz