Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Horní Slavkov

Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00051
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2011
Termín ukončení:31.08.2013
Žadatel:Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
IČ:22825495

Popis projektu

Projekt je zaměřen na minimalizaci společenského znevýhodnění osob opouštějících prostředí Věznice Horní Slavkov (kategorie C) a zlepšení jejich pozice na pracovním trhu. Věznice Horní Slavkov bude do projektu zapojena jako neformální partner, jehož přidanou hodnotou je důvěrná znalost CS, jejích potřeb, zájmů a hlavních problémů s přechodem do běžného života po propuštění z výkonu trestu. Dalším z neformálních partnerů projektu je Hospodářská komora ČR (dále HK), která má úzké kontakty na podnikatele po celé republice a zkušenosti s prací s nimi. Z celkového počtu 728 osob, které jsou nyní ve věznici Horní Slavkov umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu circa 280 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace a mají tak šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu je možné podpořit 60 osob, které budou ze zájemců vybrány pomocí individuálních pohovorů. Cílem je tyto osoby připravit na život po propuštění pomocí odborného vzdělání, které respektuje požadavky praxe a individuálního motivačně-poradenského programu, který jim pomůže získat klíčové kompetence k dobrému uplatnění na pracovním trhu. Výstupem projektu budou: a) motivačně-poradenský program, b) odborné vzdělávání v oboru sváření a kovovýroba c) program reintegrace a pracovně-právního poradenství, d) regionální návrh koncepce další práce s CS ve věznici Horní Slavkov - typ C. Programy odborného vzdělávání a motivačně-poradenským programem bude podpořeno celkem 60 osob, z nichž počítáme, že 50 osob tyto programy úspěšně dokončí a získá certifikát o kvalifikaci a potvrzení o odborné praxi. Z této skupiny min. pro 20 osob získáme pracovní nabídku (garantované pracovní místo), tak aby po propuštění z výkonu trestu získaly kvalifikované pracovní místo. Projekt bude realizován celkem 24 měsíců, převážným místem aktivit bude Věznice Horní Slavkov. Projekt bude realizován zkušeným týmem žadatele, který má předchozí zkušenosti s realizací projektů v oblasti RLZ.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 461 508
z toho Příspěvek EU: 4 642 282
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 819 226
z toho Národní veřejné prostředky: 819 226
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Horní Slavkov (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz