Revitalizace objektu evangelického kostela v Třinci

Číslo projektu:CZ.1.10/3.2.00/04.01066
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Moravskoslezsko
Termín zahájení:01.06.2011
Termín ukončení:30.04.2013
Žadatel:Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci
IČ:69609781

Popis projektu

Předmětem projektu je revitalizace kostela, který se nachází v centru města Třince. Kostel spravuje Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. Třinec, který je zároveň žadatelem projektu.
Kostel slouží nejen k církevním aktivitám, ale je tradičním dlouhodobým místem, kde se konají kulturní akce pro veřejnost z celého regionu Třinecka a nejbližšího okolí. Zejména se jedná o hudební koncerty.
Problémem kostela je jeho neutěšený technický stav, zejména zdivo, které v současné době dokonce místy až odpadává. Dalšími problémy je bariérový vstup do kostela a velmi neuspokojivý stav toalet.
Projekt je určen veřejnosti, členům církve a také organizacím, které si pravidelně, či příležitostně pronajímají kostel pro své kulturní aktivity.
Záměrem je zrekonstruovat kostel tak, aby byl po technické stránce podpořen důstojný prvek občanské vybavenosti ve městě a stal se tak kvalitním zázemím pro kulturní činnost města.
Na realizaci se podílí projektový tým a externí dodavatelé.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 9 923 824
z toho Příspěvek EU: 8 097 570
Soukromé prostředky: 1 428 983
Národní veřejné prostředky celkem: 0
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Frýdek-Místek
Karviná
Obec: Smilovice (Frýdek-Místek)
Košařiska (Frýdek-Místek)
Nýdek (Frýdek-Místek)
Jablunkov (Frýdek-Místek)
Střítež (Frýdek-Místek)
Milíkov (Frýdek-Místek)
Hnojník (Frýdek-Místek)
Bystřice (Frýdek-Místek)
Hrádek (Frýdek-Místek)
Třinec (Frýdek-Místek)
Český Těšín (Karviná)
Řeka (Frýdek-Místek)
Ropice (Frýdek-Místek)
Návsí (Frýdek-Místek)

Místo realizace mapa

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Třinec (Frýdek-Místek)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz