Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky

Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002705
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Integrovaný regionální operační program
Termín zahájení:
Termín ukončení:
Žadatel:Liberecký kraj
IČ:70891508

Popis projektu

Primárním cílem Střední průmyslové školy v České Lípě je zajištění kvalitního odborného vzdělávání na nejvyšší technické úrovni. Aktuálně čelí naléhavé potřebě modernizace stávajících dílenských prostor, které jsou staré 40 až 60 let, a inovace jejich vybavení. Škola však nemá dostatek finančních prostředků k modernizaci a inovaci těchto prostor, které by mohli využívat nejen studenti ale také pedagogové jiných odborných škol k prohlubování své znalosti a dovednosti v rámci dalšího vzdělávání.

Financování:
Rozpočet celkem: 58 756 991
z toho Příspěvek EU: 49 943 442
Celkové národní veřejné: 8 813 549
Soukromé národní:
Soukromé: 0

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz