Šablony pro rozvoj vytipovaných oblastí na Libverdě v letech 2017-2019

Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006368
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín zahájení:01.09.2017
Termín ukončení:
Žadatel:Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace
IČ:47274654

Popis projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Financování:
Rozpočet celkem: 805 738
z toho Příspěvek EU: 684 877
Celkové národní veřejné: 120 861
Soukromé národní:
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz