Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Administrace grantových schémat Ústeckého kraje Administrace grantových schémat Ústeckého kraje

Limitované výdaje GS Ústeckého kraje, zahrnuje výdaje na hodnocení projektů, výdaje na pořízení a provoz zařízení, výdaje na audit grantových schémat, výdaje na odborné analýzy, výdaje na organizaci a zabezpečení seminářů a workshopů grantových schémat Ústeckého kraje.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4472
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat Zlínského kraje Administrace grantových schémat Zlínského kraje

Tento projekt zabezpečuje výdaje na administraci grantových schémat Zlínského kraje, které vznikaly a vznikají v souvislosti s přípravou a realizací grantových schémat Zlínského kraje. Konkrétně jsou v rámci tohoto projektu řešeny osobní náklady pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří administrují jednotlivá grantová schémata za období od 1.7.2004 do 28.2.2005.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4589
Žadatel:Zlínský kraj
Zobrazit detail

ADMINISTRACE GS - Liberecký kraj ADMINISTRACE GS - Liberecký kraj

Všeobecným cílem projektu je dosažení odpovědné a účinné správy programu, maximalizace jeho kvality a účinnosti implementace.

Cestou k dosažení tohoto cíle je, mimojiné, efektivní využití Technické asistence pro Liberecký kraj.

Jedná se o umožnění realizace příslušných aktivit a pokrytí takto vznikých nákladů zprostředkujícího subjektu, které jsou spojené s oblastmi "Řízení a implementace", "Monitoring a hodnocení", "Info, publicita a odborné publikace" a "Kontroly a kontrolní systémy" v rámci Společného regionálního operačního programu.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4578
Žadatel:Liberecký kraj
Zobrazit detail

Administrace GS SROP Jihočeského kraje - LIMITOVANÉ VÝDAJE Administrace GS SROP Jihočeského kraje - LIMITOVANÉ VÝDAJE

Projekt je svým obsahem zaměřen na přímou podporu aktivit spojených s efektivním řízením, monitorováním a administrací grantrových schémat SROP Jihočeského kraje.
Podporované aktivity spadají do těchto oblastí:
Monitoring a hodnocení
Kontroly a kontrolní sytsémy
Řízení a implementace
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/5697
Žadatel:Jihočeský kraj
Zobrazit detail

Administrace GS SROP Jihočeského kraje - NELIMITOVÉ NÁKLADY Administrace GS SROP Jihočeského kraje - NELIMITOVÉ NÁKLADY

Projekt je svým obsahem zaměřen na přímou podporu aktivit spojených s efektivním řízením, monitorováním a kontrolou grantrových schémat SROP Jihočeského kraje.
Podporované aktivity spadají do těchto oblastí:
Monitoring a hodnocení
Info, publicita a odborné publikace
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/5792
Žadatel:Jihočeský kraj
Zobrazit detail

Administrace mikroprojektů Nisa-Nysa Administrace mikroprojektů Nisa-Nysa

Projektem bude zajištěno správné vykonávání činnosti Administrátora a Správce Fondu mikroprojekt čerpání finančních prostředků v rámci Fondu mikroprojektů.
Projekt napomáhá zmírnit okrajový charakter pohraničních oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice.
Výsledkem aktivity je úspěšná realizace a to jak po stránce Správce, tak i Administrátora celého projektu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_015/0000507
Žadatel:Euroregion Nisa
Zobrazit detail

Administrace polské části Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Administrace polské části Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

-
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_019/0000509
Žadatel:Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Zobrazit detail

Administrace, poradenství, publicita GG, příprava seminářů pro předkladatele/realizátory projektů Administrace, poradenství, publicita GG, příprava seminářů pro předkladatele/realizátory projektů

Obsahem projektu je zabezpečení odborné a technické pomoci při implementaci projektů ESF v oblastech podpory 1.2, 2.1 a 3.3 OP LZZ v gesci odboru 45.
Odborná pomoc při realizaci projektů se soustředí zejména na 1. administraci projektů tzn. na zajištění hodnocení a výběru projektů, věcného obsahu uzavíraných právních aktů, monitorování a kontroly realizace projektů, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, poradenskou a konzultační činnost atd, 2. publicitu a 3. zabezpečení seminářů a konferencí pro žadatele a příjemce a workshopů pro ZS.

Cílem projektu je zabezpečení některých z činností, které delegoval na zprostředkující subjekt ŘO. Zprostředkující subjekt se soustředí na činnosti kontrolní, řídící a metodické.
Stanovení potřeb kapacit administrátora vychází ze zkušeností s obdobnou zakázkou pro programové období v letech 2004-2006 a z výpočtů, jejichž základem je výše alokací na jednotlivé GG a výše podpory na 1 GP. Cena uvedená v tabulce v příloze vychází z kalkulace ceny za hodinu služby. Jedná se o cenu průměrnou, která zahrnuje nejen mzdové náklady, ale i další provozní náklady (viz příloha č. 1). Výběr administrátora bude řešen veřejnou zakázkou.
Realizace projektu se bude řídit MP pro TP.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/6.1.00/09.00019
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Zobrazit detail

Administrace programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika - Informační a propagační aktivity ve Zlínském kraji Administrace programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika - Informační a propagační aktivity ve Zlínském kraji

Cílem projektu na technickou asistenci je získat dotaci, díky níž budou realizovány informační semináře, regionální konference a vydány informační letáky. Tím bude zajištěna dostatečná informovanost potenciálních žadatelů a široké veřejnosti o možnostech a podmínkách programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika. Snahou je poskytnout potenciálním žadatelům dostatek informací a tak jim pomoci při přípravě kvalitních projektů, které budou mít jasný přeshraniční dopad a přispějí k rozvoji česko-slovenského pohraničí.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.2.00.1/0038
Žadatel:Zlínský kraj
Zobrazit detail

Administrace programu INTERREG IIIA a příprava programu Cíl 3 Česká republika " Rakousko v Jihočeském kraji Administrace programu INTERREG IIIA a příprava programu Cíl 3 Česká republika

S cílem navázat na úspěch Iniciativy Společenství Interreg IIIA v Jihočeském kraji je nutné důkladně se připravit na programovací období 2007 - 2013, kdy bude Iniciativa Interreg IIIA nahrazena programem Cíl 3 (Evropská územní spolupráce). Je nutné vycházet z dosavadních zkušeností zprostředkujících subjektů a zlepšit povědomí budoucích žadatelů o cílech nového programu, aby byly v příhraniční oblasti realizovány skutečně kvalitní a přínosné projekty a zintenzívnila se spolupráce s partnery z druhé strany hranice.
Cílem projektu je prostřednictvím odpovídajícího technického zázemí a účasti na seminářích připravit pracovníky Jihočeského kraje na administraci projektů v rámci Cíle 3 (Evropské územní spolupráce).
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/7.1.00.1/0481
Žadatel:Jihočeský kraj
Zobrazit detail

<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz