Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika - Slovenská republika v Jihomoravském kraji Administrace programu pro Iniciativu Společenství  INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika - Slovenská republika v Jihomoravském kraji

1.července 2004 byl v České republice vyhlášen program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Cílem Jihomoravského kraje je, aby Iniciativa Společenství INTERREG IIA byla na česko ? slovenské hranici využívána co nejefektivnějším způsobem. Především jde o to, aby žadatelé předkládali kvalitní projekty s jasně definovaným přeshraničním dopadem na rozvoj obou příhraničních regionů. Jelikož se první programovací období 2004 ? 2006 blíží ke konci je vhodné využít poznatků a zkušeností z tohoto plánovacího období na přípravu nového programového období 2007 ? 2013.
Cílem je připravit vhodné podmínky pro implementaci programu Cíle 3. Účinným opatřením je efektivní vyhodnocení stávajícího programového období a podílení se zprostředkujících subjektů na přípravě programové dokumentace nastávajícího programového období.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.1.00.1/0294
Žadatel:Jihomoravský kraj
Zobrazit detail

Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika " Slovenská republika v Moravskoslezském kraji Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika

Cílem projektu je objektivní vyhodnocení výsledků stávajícího programového období 2004 ? 2006 a na základě monitorování a evaluace dokončit aktivity související s administrací programu INTERREG IIIA Česká republika ? Slovenská republika v programovém období 2004 ? 2006. V návaznosti na zkušenosti z uplynulého období tak zajistit vhodné podmínky pro implementaci programu Cíle 3 - Evropská územní spolupráce 2007 ?2013 v Moravskoslezském kraji.
Zabezpečit efektivní systém čerpání finančních prostředků ze SF a vytvoření vhodného technického a vědomostního zázemí pro zprostředkující subjekty.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.1.00.1/0296
Žadatel:Moravskoslezský kraj
Zobrazit detail

Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika " Rakousko v Jihomoravském kraji Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika

1.července 2004 byl v České republice vyhlášen program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Cílem Jihomoravského kraje je, aby Iniciativa Společenství INTERREG IIA byla na česko ? rakouské hranici využívána co nejefektivnějším způsobem. Především jde o to, aby žadatelé předkládali kvalitní projekty s jasně definovaným přeshraničním dopadem na rozvoj obou příhraničních regionů. Jelikož se první programovací období 2004 ? 2006 blíží ke konci je vhodné využít poznatků a zkušeností z tohoto plánovacího období na přípravu nového programového období 2007 ? 2013.
Cílem je připravit vhodné podmínky pro implementaci programu Cíle 3. Účinným opatřením je efektivní vyhodnocení stávajícího programového období a podílení se zprostředkujících subjektů na přípravě programové dokumentace nastávajícího programového období.
Cílem projektu je objektivní vyhodnocení výsledků programového období 2004 ? 2006 na základě monitorovacích a kontrolních operací na místě realizovaných projektů a předání těchto poznatků a zkušeností současným žadatelům (a tedy i potencionálním žadatelům budoucího programovacího období).
Je potřeba vytvořit vhodné technické i vědomostní zázemí pro pracovníky zprostředkujících subjektů pro zabezpečení plynulého a efektivního systému v procesu čerpání prostředků SF v rámci programu Evropské územní spolupráce.


Cílem projektu je objektivní vyhodnocení výsledků programového období 2004 ? 2006 na základě monitorovacích a kontrolních operací na místě realizovaných projektů a předání těchto poznatků a zkušeností současným žadatelům (a tedy i potencionálním žadatelům budoucího programovacího období).
Je potřeba vytvořit vhodné technické i vědomostní zázemí pro pracovníky zprostředkujících subjektů pro zabezpečení plynulého a efektivního systému v procesu čerpání prostředků SF v rámci programu Evropské územní spolupráce.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/7.1.00.1/0480
Žadatel:Jihomoravský kraj
Zobrazit detail

Administrace projektu FOND, technické řešení Administrace projektu FOND, technické řešení

Fond mikroprojektů jako přímá součást Cíle 3 Česká republika - Polská republika umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu na místní úrovni zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Umožněna bude také podpora mikroprojektů na zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem. Navazuje na úspěšný Fond mikroprojektů, který byl implementován v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v letech 2004 ? 2006(2008).
Projekt je vnitřně členěn na dvě části, a to vlastní mikroprojekty, tj. Správa, a zabezpečení administrativních úkonů spojených s realizací Fondu tj. Administrace. Činnosti správy a administrace jsou věcně i administrativně zajišťovány odděleně.
Fond mikroprojektů ze všeobecného hlediska podporuje naplnění klíčových cílů stanovených CIP pro české příhraničí, zejména pak pomáhá subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich ?periferní polohy? v rámci národních ekonomik. Fond dále podporuje zakládání a rozvoj spolupracujících systémů na obou stranách hranice a vytváření spojovacích článků mezi těmito systémy se širšími vazbami na Evropskou Unii.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/09.00852
Žadatel:Euroregion Praděd
Zobrazit detail

Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA Česká republika " Polsko v Moravskoslezském kraji Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA Česká republika

Projekt technické asistence má zabezpečit, aby potenciální žadatelé prostřednictvím plánovaných aktivit získali co nejúplnější informace a osvojili si dovednosti pro zpracování kvalitních projektů, které budou mít jasný přeshraniční dopad a přispějí k rozvoji česko-polského pohraničí.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/3.2.CZ.1/0188
Žadatel:Moravskoslezskykraj
Zobrazit detail

Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika v Moravskoslezském kraji Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika  v Moravskoslezském kraji

Zajištění propagace programu a systematické podpory vytváření nových projektů v rámci INTERREG IIIA pomocí aktivit - pořádání seminářů , vytvořením specifických informačních a propagačních materiálů pro veřejnost v Moravskoslezském kraji
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.2.00.1/0041
Žadatel:Moravskoslezský kraj
Zobrazit detail

Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006 Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených  v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006

Všeobecným cílem projektu je podpořit efektivní řízení programu a vytvořit lepší podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-rakouské hranici. V rámci projektu budou vydány a aktualizovány informační bružury, informační letáky a pořádány semináře jejichž cílem bude infomování o existenci programu a přiblížení programu širové veřejnosti .
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/7.2.00.1/0008
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj
Zobrazit detail

Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko v programovém období 2004 - 2006 Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu  programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko v programovém období 2004 - 2006

Publikační a informační činnost je významným prvkem implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika- Polská republika. Vzhledem k tomu, že na česko-polské hranici jde o nový program, potencionální žadatelé v daných regionech mají nedostatečné povědomí o existenci programu INTERREG IIIA. Všeobecným cílem projektu je podpořit efektivní řízení programu a vytvořit lepší podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-polské hranici.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/3.1.CZ.1/0003
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj
Zobrazit detail

Administrace realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006 Administrace realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006

Publikační a informační činnost je významným prvkem implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika.Vzhledem k tomu, že na česko-slovenské hranici byl vyhlášen předvstupní program přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou Phare CBC pouze v roce 1999, potencionální žadatelé v daných regionech mají malé povědomí o existenci programu INTERREG IIIA, který na zmíněný program PHARE CBC navázal. Národní orgán si klade za cíl informovat veřejnost o roli Evropské unie a možnostech, které prostřednictvím Iniciativy Společenství INTERREG IIIA poskytuje.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.2.00.1/0032
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zobrazit detail

Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje v území 31 obcí okr. Rychnov n/Kněžnou v Královéhradeckém kraji podporou řídících a administrativních schopností MAS Sdružení SPLAV, do jejíž kompetence území spadá. V období 2015-23 administruje MAS v rámci své SCLLD 4 programové rámce o celk.alokaci 87 822 tis. Kč. Celková částka na administraci SCLLD je 15 700 855 Kč vč. vlast. podílu a bude rozdělena do 2 období - 2015-18 a 2019-23. 2. žádost bude podána v r. 2017.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213
Žadatel:Sdružení SPLAV, z.s.
Zobrazit detail

<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz