Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Adaptace brownfieldu na podnikatelskou nemovitost společnosti AR auto s.r.o. Adaptace brownfieldu na podnikatelskou nemovitost společnosti AR auto s.r.o.

Projekt řeší revitalizaci brownfieldu a jeho přeměnu na podnikatelský objekt, který bude sloužit jako Stanice technické kontroly pro traktory. Zemědělský areál s budovami byl v minulosti využíván pro chov zvířat a je dlouhodobě nevyužívaný a velmi zanedbaný. Revitalizace areálu počítá s rekonstrukcí několika objektů, demolicí zchátralých objektů a vytvoření nových komunikací a odstavných ploch. Pořízení nemovitostí je součást způsobilých výdajů.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002434
Žadatel:AR auto s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptace lesoparku zámku Sádek Adaptace lesoparku zámku Sádek

Ošetření a obnova stromů v alejích
Parkové úpravy (odstranění nevhodných porostů, náletů a keřů; probírky, uvolnění cílových stromů, výsadbové práce, odborné ošetření stromů, vyčištění a povrchová úprava ploch, zatravnění, apod.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.02874
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.
Zobrazit detail

Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/11.00204
Žadatel:FARMTEC a.s.
Zobrazit detail

Adaptace objektu bývalého lihovaru na minipivovar Adaptace objektu bývalého lihovaru na minipivovar

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.00310
Žadatel:VARIANT plus, spol. s r.o.
Zobrazit detail

Adaptace objektu na "Domovinku" a zázemí pro terénní služby Adaptace objektu na

Cílem projektu je zabezpečit materiálně-technické zázemí pro poskytování sociálních služeb - týdenního stacionáře, denního stacionáře a terénní pečovatelské služby u subjektu žadatele (Diakonie ČCE - středisko v Ostravě). Cíl bude naplněn celkovou rekonstrukcí budovy včetně úprav vnitřních dispozic a pořízením nového nábytkového vybavení. Potřeba realizace projektu vyplývá ze snahy žadatele o zvýšení prostorového, technologického a technického zázemí, které je v současné době nedostatečné.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002276
Žadatel:Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
Zobrazit detail

Adaptace objektu Vysoké Chvojno č.p. 90 Adaptace objektu Vysoké Chvojno č.p. 90

Předkládaný projektový záměr řeší rekonstrukci historického objektu Vysoké Chvojno č.p. 90 "Zámeček" a jeho adaptaci na ubytovací zařízení typu pension o kapacitě 7 lůžek třídy *** Standard. "Zámeček" bude sloužit k ubytovávání hostů Lesního družstva, kteří sem přijíždějí především za mysliveckou a rybářskou turistikou. Mimo loveckou sezónu bude pension také sloužit jako centrum ekologické výchovy především pro žáky základních škol místního regionu. Předkladatelem projektu je Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., které bude také ubytovací zařízení provozovat. Realizací projektu dojde k zastřešení činností Lesního družstva vedoucích ke zvýšení atraktivnosti regionu pro turisty, neboť v celém regionu zařízení podobného typu chybí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/3.1.00/14.00764
Žadatel:"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."
Zobrazit detail

Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti BEST-COVER s.r.o. Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti BEST-COVER s.r.o.

Nemovitost k rekonstrukci společnosti BEST-COVER s.r.o. se nachází v Hořepníku dle současného ÚP na ploše určené pro smíšenou komerční výstavbu. Objektem záměru je nemovitost parcelní číslo 290. Jedná se o budovu postavenou v roce 1979 původně určenou jako hala textilní výroby podniku MODETA (dnes opuštěný, chátrající objekt). Záměr projektu předpokládá adaptaci nemovitosti na administrativně výrobní objekt společnosti Best-Cover s.r.o.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003319
Žadatel:BEST - COVER s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Nemovitost k rekonstrukci společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. se nachází dle územního plánu v rozvojové lokalitě: plochy určené pro výrobu a skladování. Budovy jsou v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. Jedná se o několik budov, které byly postaveny v 70. a 90. letech 20. století a přístavku z roku 2004. Realizacím projektu by došlo k rekonstrukci stávajících budov a přístavby nové budovy za účelem rozšíření kapacity stávající provozovny a rozšíření výrobního sortimentu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001848
Žadatel:DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptace podstřešního prostoru sekce C budovy Piano VTPO Adaptace podstřešního prostoru sekce C budovy Piano VTPO

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.1.00/42.00012
Žadatel:Statutární město Ostrava
Zobrazit detail

Adaptace prostor 1. NP penzionu pro seniory Vodní, č. p. 872, pro bydlení Adaptace prostor 1. NP penzionu pro seniory Vodní, č. p. 872, pro bydlení

Předmětem projektu je přestavba části 1. nadzemního podlaží stávajícího objektu č. p. 872 v Litvínově. Záměrem města je využít tento prostor pro zřízení sociálního bydlení / malometrážních bytů s vlastním vstupem, nezávislým na provozu penzionu, a to pro osoby v bytové nouzi.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003051
Žadatel:Město Litvínov
Zobrazit detail

<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz