Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM

IPRM města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci je svým rozsahem a rozvojovými prioritami srovnatelný s IPRM Lidové sady. Struktura jeho schválených cílů, opatření a aktivit a jejich naplňování v souladu s pravidly a požadavky Řídícího orgánu klade na jeho nositele zvýšené nároky, a to i s ohledem na skutečnost, že Statutární město Liberec bude vystupovat v úloze žadatele u části dílčích projektů. Administrace IPRM jako celku musí probíhat komplexně a je nezbytné ji realizovat ve vazbě na dílčí projekty jednotlivých oprávněných žadatelů. Dále budou naplňovány pravidla publicity. Realizátorem projektu je SM Liberec.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/2.1.00/27.01176
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zobrazit detail

Administrativní zajištění IPRM Administrativní zajištění IPRM

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady je svým rozsahem a komplexní povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města. Úspěšná realizace schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly a požadavky Řídícího orgánu klade na Statutární město Liberec coby nositele IPRM jako celku i žadatele u části jeho dílčích projektů velmi vysoké nároky. Administrace IPRM jako celku je ze své podstaty komplexním úkolem a je nutno ji provádět v úzkém kontaktu s řízením a realizací všech dílčích projektů, včetně vypořádání se se změnami, kterým se takto rozsáhlý komplex projektů nejspíše nevyhne. Při realizaci IPRM bude třeba nadále respektovat zapojení řídících struktur, partnerů i širší veřejnosti. Dále je třeba pokračovat v naplňování pravidel publicity, která s principem partnerství úzce souvisí, a komunikovat se širokou veřejností. Předkládaný projekt Administrativní zajištění IPRM si dodržení těchto předpokladů klade za hlavní cíl.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/2.1.00/11.00758
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zobrazit detail

Administrátor fondu mikroprojektů regionu Glacensis Administrátor fondu mikroprojektů regionu Glacensis

Předmětem projektu je zajištění administrace Fondu mikroprojektů na území Euroregionu Glacensis v průbehu celého programovacího období programu INTERREG IIIA.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0022
Žadatel:Regional Development Agency
Zobrazit detail

Adrenalinová centra NP České a Saské Švýcarsko Adrenalinová centra NP České a Saské Švýcarsko

Obsahem projektu je otevření nových možností a místa k vytvoření nových přátelských vztahů v oblasti adrenalinového prostředí. V rámci slavnostního otevření jsou aktivity projektu:1.)sběr dat pro vytvoření brožury,2.)zmapování adrenalinových center v ČR a SRN,3.)vytvoření webových stránek,4.)workshop majitelů a provozovatelů center - výměna zkušeností
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.03.1/0429
Žadatel:Rozvojová agentura Ústeckého kraje, o.s.
Zobrazit detail

Adrenalinové trasy znojemského podzemí Adrenalinové trasy znojemského podzemí

V současnosti se Znojmo dynamicky rozvíjí v oblasti CR, aby tento trend pokračoval i nadále je nezbytné neustále přicházet s novými produkty v oblasti CR. Z těchto důvodů se město Znojmo rozhodlo připravit jedinečný produkt, v podobě zpřístupnění Znojemského podzemí adrenalinovou formou, kdy zároveň budou předávány informace o historii. Toto žádne jiné podzemí nenabízí. V případě, že by nebyl projekt realizován, tak by mohlo dojiít k poklesu zájmu o návšťevu města Znojma a jeho okolí. Realizací projektu budou ovlivněni poskytovatelé služeb v oblasti CR ve Znojmě (ubytovaní, stravování, aj.), u kterých by mělo dojít k nárustu tržeb. Dojde dále k prodloužení délky pobytu návštěvníků. Projekt je primárně zaměřen na tuzemské návštěvníky, kteří navštíví Znojmo. Dalšími cílovými skupinami jsou zahraniční návštěvníci a obyvatelé Znojma. Projekt bude realizovat město Znojmo. Stavební práce bude dodávat vybraný dodavatel na základě VŘ. Cílů bude dosaženo pečlivou realizací projektu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Jihovýchod
Číslo projektu:CZ.1.11/2.1.00/14.01229
Žadatel:Město Znojmo
Zobrazit detail

ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE - City Plan s.r.o. ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE - City Plan s.r.o.

This strategic project will conduct a pre-feasibility analysis for the development of landbridge connections, which link Northern Europe and the Mediterranean with global markets, and which foster increased regional economic cohesion for Western and Eastern CADSES countries, thru investment in sustainable transport modes, especially sea and rail. This project is based upon establishing new, real multi-sectoral partnerships between actors from different administrations, institutions, private sector for the evaluation of the different landbridge scenarios and of the potential market opportunities. The project will identify, characterise and assess a set of landbridge corridor itineraries, with respect to regional spatial develpoment, transport conditions, and logistics services available currently (2006) and forecasted in the future (2010, 2020). The partnership will develop a roadmap for deployment and define the institutional profile for continued collaboration.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Interreg IIIB CADSES
Číslo projektu:CZ.04.4.86/2.1.00.4/0086
Žadatel:CITYPLAN spol. s r.o.
Zobrazit detail

ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE - České Dráhy, a.s. ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE - České Dráhy, a.s.

This strategic project will conduct a pre-feasibility analysis for the development of landbridge connections, which link Northern Europe and the Mediterranean with global markets, and which foster increased regional economic cohesion for Western and Eastern CADSES countries, thru investment in sustainable transport modes, especially sea and rail. This project is based upon establishing new, real multi-sectoral partnerships between actors from different administrations, institutions, private sector for the evaluation of the different landbridge scenarios and of the potential market opportunities. The project will identify, characterise and assess a set of landbridge corridor itineraries, with respect to regional spatial develpoment, transport conditions, and logistics services available currently (2006) and forecasted in the future (2010, 2020). The partnership will develop a roadmap for deployment and define the institutional profile for continued collaboration.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Interreg IIIB CADSES
Číslo projektu:CZ.04.4.86/2.1.00.4/0087
Žadatel:České Dráhy, a.s.
Zobrazit detail

Advent 2003,2004 Advent 2003,2004

Advent 2003-2004 je již 5. a 6. ročníkem městských vánočních slavností. Na nádvoří kadaňského hradu se slavnostně otevře historický trh s vánoční tematikou, v podvečer bude uspořádán na Mírovém náměstí koncert se závěrečným rozsvěcením vánočního stromu a poté následný průvod se symbolickým rozsvěcením adventní svíčky na Františkánském klášteře. Cílovou skupinou těchto slavností jsou děti, mládež a rodiče s dětmi. Hlavními činnosti jsou vánoční tržiště, vánoční koncert, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
 
Programové období:Předstrukturální
Program: 2001 CBC Phare ČR - Německo
Číslo projektu:CZ0112.06.01.0138
Žadatel:Město Kadaň
Zobrazit detail

Adventní koncert 2003 Adventní koncert 2003

Cílem projektu je sblížit občany a především děti z obou stran hranice euroregionu prostřednictvím uspořádání společného česko-saského adventního koncertu, kterého se účastní umělci a posluchači jak ze SRN, tak i z ČR.
 
Programové období:Předstrukturální
Program: 2001 CBC Phare ČR - Německo
Číslo projektu:CZ0112.06.01.0142
Žadatel:Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzdělávání
Zobrazit detail

Adventní veslování Ohře - Labe 2007 Adventní veslování Ohře - Labe 2007

Závody na veslařských trenažérech pořádané v měsících listopad - prosinec 2007 v Euroregionu Krušnohoří a ve Svobodné spolkové zemi Sasko:
24.11.2007 XIII. Veřejný halový triatlon Louny. Jedná se o veřejné závody v disciplínách: veslařský trenažér, cyklistický ergometr, člunkový běh. Závodu se v loňském roce zúčastnilo 262 sportovců. Závod se koná od roku 1996, od roku 1997 vždy za účasti veslařů z partnerského sdružení Landesruderverband Sachsen.
15.12.2007 Mistrovství Evropy na veslařském trenažéru Drážďany. Partnerské sdružení Landesruderverband Sachsen bude v roce 2007 pořadatelem nejvýznamnějšího závodu na veslařských trenažérech v zemích EU. Žadatel hodlá podpořit tento závod tím, že v ČR zajistí propagaci uspořádá zájezd (sportovci z Euroregionu, veslaři z oblastního sdružení, reprezentanti ČR z absolutní světové špičky)
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.04.1/0502
Žadatel:Veslařský klub Ohře Louny
Zobrazit detail

<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz