Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance

Administrativní pracovník (nejlépe student vyššího ročníku VŠ) umožní pracovníkům oddělení JPD 2 vykonáváním prací administrativního charakteru (příprava podkladů pro platby, pro vydání Rozhodnutí a Registračních listů, zakládání složek individuálních projektů, zpracování přehledů a finančních reportů) zaměření se na práci zásadního významu.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: JPD Cíl 2 Praha
Číslo projektu:CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265
Žadatel:Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Zobrazit detail

Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2

Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 (nejlépe student vyššího ročníku VŠ, se zájmem o problematiku Strukturálních fondů) bude vykonávat práci administrativního charakteru (např. Řízená dokumentace, distribuce ŘK, sledování aktualizace změn na webu) pro oddělení JPD 2. Administrativní pracovník bude pracovat pro objednavatele (MMR, konkrétně odbor OŘOS - oddělení JPD 2) na základě mandátní smlouvy.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: JPD Cíl 2 Praha
Číslo projektu:CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064
Žadatel:Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR
Zobrazit detail

Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III. Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.

Administrativní pracovník (nejlépe student vyššího ročníku VŠ) umožní zvýšit efektivitu práce oddělení JPD 2 a to zejména díky vykonávání prací administrativního charakteru, ale také spolupráci na přípravě podkladů pro monitorovací výbor, obstarávání pochůzek a spolupráci na některých projektech Technické pomoci JPD 2 v oblasti propagace a publicity.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: JPD Cíl 2 Praha
Číslo projektu:CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331
Žadatel:Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Zobrazit detail

Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006 Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006

Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 (nejlépe student vyššího ročníku VŠ, se zájmem o problematiku Strukturálních fondů) bude vykonávat práci administrativního charakteru (např. Řízená dokumentace, distribuce ŘK, sledování aktualizace změn na webu) pro oddělení JPD 2. Administrativní pracovník bude pracovat pro objednavatele (MMR, konkrétně odbor OŘOS - oddělení JPD 2) na základě Smlouvy o poskytování poradenství, odměna za 1 hodinu práce cena bude činit 150 Kč.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: JPD Cíl 2 Praha
Číslo projektu:CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226
Žadatel:Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR
Zobrazit detail

Administrativní zabezpečení OPŽP - II. etapa Administrativní zabezpečení OPŽP - II. etapa

Jedná se o zabezpečení finančních prostředků na vybraná pracovní místa na Ministerstvu životního prostředí, jejichž pracovní náplň se týká implementace OPŽP. Hrazeny jsou dva typy pracovních míst:

? Pracovní místa, která jsou vytvořena na dobu určitou a která jsou určena pouze pro implementaci OPŽP.
? Pracovní místa, která jsou systémová a jsou vytvořena na dobu neurčitou.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/10.08591
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zobrazit detail

Administrativní zabezpečení OPŽP _ III. Etapa _ rok 2011 Administrativní zabezpečení OPŽP _ III. Etapa _ rok 2011

Jedná se o zabezpečení finančních prostředků na vybraná pracovní místa na Ministerstvu životního prostředí, jejichž pracovní náplň se týká implementace OPŽP.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.13409
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí
Zobrazit detail

Administrativní zabezpečení OPŽP I. etapa Administrativní zabezpečení OPŽP I. etapa

Jedná se o zabezpečení finančních prostředků na mzdové náklady 39 pracovních míst zajišťujících implementaci OPŽP na Ministerstvu životního prostředí. První pracovníci hrazení z technické pomoci byli přijímáni k 1.11.2007. Zároveň je také hrazena mzda na vybraných systémových místech.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/09.05729
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zobrazit detail

Administrativní zabezpečení OPŽP, IV. etapa - rok 2012 Administrativní zabezpečení OPŽP, IV. etapa - rok 2012

Jedná se o zabezpečení mzdových prostředků na vybraná pracovní místa na Ministerstvu životního prostřední, jejichž pracovní náplň se týká administrace OPŽP.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/13.17655
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí
Zobrazit detail

Administrativní zabezpečení OPŽP, V. etapa - rok 2013 - 2015 Administrativní zabezpečení OPŽP, V. etapa - rok 2013 - 2015

Jedná se o zabezpečení mzdových prostředků na vybraná pracovní místa na Ministerstvu životního prostřední, jejichž pracovní náplň se týká administrace OPŽP.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/13.18405
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí
Zobrazit detail

Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM

IPRM města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci je svým rozsahem a rozvojovými prioritami srovnatelný s IPRM Lidové sady. Struktura jeho schválených cílů, opatření a aktivit a jejich naplňování v souladu s pravidly a požadavky Řídícího orgánu klade na jeho nositele zvýšené nároky, a to i s ohledem na skutečnost, že Statutární město Liberec bude vystupovat v úloze žadatele u části dílčích projektů. Administrace IPRM jako celku musí probíhat komplexně a je nezbytné ji realizovat ve vazbě na dílčí projekty jednotlivých oprávněných žadatelů. Dále budou naplňovány pravidla publicity. Realizátorem projektu je SM Liberec.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/2.1.00/27.01176
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zobrazit detail

<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz