Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Administrace dispozičního fondu v kraji Vysočina pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí Administrace dispozičního fondu v  kraji Vysočina pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí

Cílem projektu je úspěšná administrace dispoziční fondu, který přispěje k vytvoření lepších podmínek pro přeshraniční spolupráci v česko-rakouském pohraničí a v kraji Vysočina., Tato služba pomůže subjektům v tomto území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Cílem projektu je tedy dobře zvládnutá administrace projektů dispozičního fondu s přeshraničním významem v oblastech společného zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0002
Žadatel:Regionální rozvojová agentura Vysočina
Zobrazit detail

Administrace dispozičního fondu v Jihočeském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí Administrace dispozičního fondu v Jihočeském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí

Obsahem projektu je administrace Dispozičního fondu INTERREG IIIA v Jihočeském kraji v česko-rakouském příhraničí v letech 2004-2007. Celkový objem projektu je 82 000 EUR, z toho příspěvek EU ERDF v max. výši 75% je 61 500 EUR. Administrátorem fondu je sdružení Jihočeská Silva Nortica, v regionu Šumava administraci smluvně zajistí Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. se sídlem ve Stachách.
Hlavní aktivity související s úspěšnou administrací projektu dispozičního fondu jsou: konzultace se žadateli; sběr žádostí; kontrola a registrace žádostí; zajištění jednání Regionálního řídícího výboru; příprava Smlouvy o financování projektu s úspěšným žadatelem; evidence účetních dokladů; monitoring a finanční management projektů; zpracování souhrnné zprávy; výkon dalších činností určených Správcem, CRR a MMR pro administraci Fondu.
Výsledkem tohoto projektu bude bezproblémová administrace projektů zaměřených na česko-rakouskou spolupráci podpořených z dispozičního fondu v Jihočeském kraji.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0001
Žadatel:Jihočeská Silva Nortica
Zobrazit detail

Administrace dispozičního fondu v Jihomoravském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí Administrace dispozičního fondu v Jihomoravském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí

Obsahem projektu je administrace dispoziční fondu, který přispěje k vytvoření lepších podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-rakouské hranici v Jihomoravském kraji. Aktivity projektu subjektům v příhraničním území vytváří podmínky pro překonání specifických rozvojových problémů vyplývajících z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Cílem projektu je dobře zvládnutá administrace projektů dispozičního fondu s přeshraničním významem v oblastech společného zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0006
Žadatel:Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Zobrazit detail

Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA

Konzultace se žadateli, sběr projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence účetních dokladů, proplácení faktur projektů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.00.1/0015
Žadatel:Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
Zobrazit detail

Administrace Fondu malých projektů Interreg IIIA ČR-Polsko v Euroregionu Nisa Administrace Fondu malých projektů Interreg IIIA ČR-Polsko v Euroregionu Nisa

Obsahem tohoto projektu je vykonávání následujících činností při administraci Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa: konzultace se žadateli, sběr projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence účetních dokladů, proplácení faktur projektů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0033
Žadatel:Euroregion Nisa, regionální sdružení
Zobrazit detail

Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa

Obsahem tohoto projektu je vykonávání následujících činností při administraci Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa: konzultace se žadateli, sběr projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence účetních dokladů, proplácení faktur projektů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.00.1/0026
Žadatel:Euroregion Nisa, regionální sdružení
Zobrazit detail

Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Krušnohoří Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Krušnohoří

Projekt Fond malých projektů je součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a navazuje na program přeshraniční spolupráce CBC Phare - Společný fond malých projektů. Žadatelům bude v rámci tohoto projektu umožněno získat podporu pro projektyneinvestičního charakteru s přeshraniční dopadem v těch oblastech podpory, které jsou stanoveny v Programech Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, tzv. CIP. Opatření a priority deklarované v CIP ČR - SASKO jsou závazné pro celý program iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-saské hranici. konkrétním obsahem projektu budou konzultace se žadateli, příprava řídících výborů, podpisy smluv s śpěšnými žadateli, provádění kontrol účetních dokladů a proplácení faktur projektů..
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.00.1/0006
Žadatel:Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů Administrace Fondu mikroprojektů

Program Fondu mikroprojektů je kompaktní součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a svým charakterem navazuje na úspěšný Program přeshraniční spolupráce CBC Phare - Společný fond malých projektů. Žadatelům bude umožněno získávat podporu na projekty neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraničním dopadem, z těch oblastí podpory, jejichž rozsah je stanoven v Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika.
Řízení a administrace Fondu jako součásti Iniciativy INTERREG IIIA, spadá do systému řízení vytvořeného pro tuto Iniciativu. Rozhodovací pravomoc v rámci Fondu je delegována do příhraničního regionu. Pro řízení a administraci Fondu je vytvořen systém řízení a administrace, daný dohodou regionálních struktur.
1. Správce Fondu - nese zodpovědnost za implementaci Fondu a spravuje prostředky Fondu.
2. Administrátor Fondu - administruje prostředky Fondu, tuto činnost vykonává na základě dohody o převodu činností se Správcem Fondu.

Tento projekt je předkládán pro zajištění implementace, administrace a publicity Fondu a bude sloužit implementačním strukturám v rámci Fondu a Iniciativy INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika, potenciálním žadatelům a konečným uživatelům a územním strukturám v české části uvedeného příhraničního území.
Projekt bude realizován na území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/1.3.00.1/0036
Žadatel:Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa Administrace Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa

Obsahem projektu je vykonávání činností Administratora a Správce Fondu mikroprojektů a to zejména: konzultace se žadateli, sběr a kontrola projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence a kontrola účetních dokladů, vytváření žádostí o platbu a osvědčení za mikroprojekty, proplácení mikroprojektů, vypracování Ročních hodnotících zpráv, Závěrečné zprávy o realizaci projektu, vyhodnocení etapy projektu, zpracování Osvědčení o způsobilosti výdajů za národní část projektu Fond, zpracovávání Žádosti o platbu za Fond - administrace, vypracovávání Průběžných zpráv o realizaci projektu Fond, převádění prostředků v rozsahu Osvědčení o způsobilosti výdajů za národní část projektu Fond administrace, výsledkem aktivity je úspěšná realizace a to jak po stránce Správce, tak i Administrátora celého projektu.
Projekt vytváří základní předpoklady pro fungování Fondu mikroprojektů Cíl 3 na česko-polské hranici. Žádatelé musí mít zajištěn přístup k informacím, možnost konzultací, podání projektů, podpis smlouvy i vyúčtování v dobře dosažitelném místě regionu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/09.00851
Žadatel:Euroregion Nisa - regionální sdružení
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů regionu Silesia Administrace Fondu mikroprojektů regionu Silesia

Projektem je řešena realizace Fondu mikroprojektů v regionu Silesia, a to prostřednictvím administrátora Fondu - Euroregionu Silesia - CZ.
Úlohou Administrátora je vytvořit dostatečné personální, technické i institucionální zázemí pro spolehlivé zajištění úkolů spojených s přípravou, realizací i ukončením projektů, které budou Administrátorovi předkládat potenciální žadatelé o grant z Fondu mikroprojektů.
Administrace Fondu mikroprojektů umožní žadatelům o grant získávat podporu na menší, ale velmi přínosné projekty neinvestičního charakteru s prokazatelným přeshraničním dopadem a vytvoří podmínky pro flexibilní využívání finančních prostředků na akce podporující regionální potřeby.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0062
Žadatel:Euroregion Silesia - CZ
Zobrazit detail

<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz