Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

- -

-

 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000359
Žadatel:Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy
Zobrazit detail

- -

-
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000335
Žadatel:Gmina Chybie
Zobrazit detail

"-"

?-?
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000683
Žadatel:Gmina Jasienica
Zobrazit detail

"_"

?-?
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000346
Žadatel:Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
Zobrazit detail

-  -

Projekt ?Kreativní tvorba nad Olší? předpokládá řadu aktivit zaměřených na zintenzívnění spolupráce a na eliminaci bariér omezujících spolupráci a realizaci společných aktivit na úrovni pohraničních společností a institucí. Jeho hlavními aktivitami jsou: -organizace 5denního řezbářského plenéru s účastí polských a českých řezbářů, -volně dostupný rukodělný jarmark na zakončení řezbářského plenéru,-fotografické aktivity za účasti polského a českého fotografa, zakončené organizací výstav.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000360
Žadatel:Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Zobrazit detail

Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity   Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity

Cílem projektu je podpora turistického ruchu v šilheřovicko-krzyźanowické oblasti. Chceme prostřednictvím rekonstrukce a renovace významných historických památek, vytvořením společné naučné stezky a vybudováním důstojného zázemí pro turisty (Oranžerie a Vozovna) posílit zájem turistů a vytvořit poptávku po vícedenních návštěvách bývalého eichendorffského panství. Tím vytvořit ucelený kulturně-historický komplex s možností poznání přírodních atraktivit a sportovního vyžití.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279
Žadatel:Tělovýchovná jednota Ostrava
Zobrazit detail

... a všichni dohromady uděláme moc! ... a všichni dohromady uděláme moc!

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005683
Žadatel:Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Čebín Podhájí modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody  Čebín Podhájí  modernizace úpravny vody a  zvýšení kvality zdroje pitné vody

Předmětem stavby je modernizace stávající úpravny vody v Podhájí v katastru obce Čebín. Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity dodávek pitné vody a zvýšení kvality dodávané pitné vody. Rizika projektu: pokud projekt nebude realizován, může dojít k překračování limitních hodnot chemických látek. Aktivity projektu jsou stavebně technického charakteru, rizikem je rovněž provádění stavebních prací v území s velkým počtem stávajících inženýrských sítí a nutnost koordinace odstávek zařízení.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001356
Žadatel:Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Zobrazit detail

Dětská skupina při o. p. s. Naše děti  Dětská skupina při o. p. s. Naše děti

Zařízení péče o děti bude provozováno na adrese Štefánikova 1, Brno, 602 00. Plánovaná kapacita zařízení péče o děti po vybudování je 10 míst. Projekt chceme realizovat od 1.3.2017 do 31.5.2019, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování zařízení péče o dítě je od 1.3.2017 do 31.5.2017, tj. 3 měsíce. Po vybudování bude zařízení provozováno jako dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006636
Žadatel:Naše děti, o. p. s.
Zobrazit detail

Doplnění a modernizace výrobních technologií  Doplnění a modernizace výrobních technologií

Předmětem projektu je doplnění a modernizace stávajících výrobních, manipulačních technologií a zařízení pro kontrolu kvalitativních parametrů výrobního procesu pro výrobu müsli a sušenek. Pořízení těchto zařízení směřuje k zajištění vyšší kontroly kvality, hygieny, zlepšení v oblasti bezpečnosti potravin a ke zvýšení produktivity práce na stávajících výrobních zařízeních. Nové vybavení také přispěje k lepšímu plánování výroby a rovnoměrnému využívání výrobních technologií.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006405
Žadatel:Emco spol. s r. o.
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz