Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Administrace Fondu mikroprojektů v české části Euroregionu Těšínské Slezsko " Śląsk Cieszyński Administrace Fondu mikroprojektů v české části Euroregionu Těšínské Slezsko

V rámci Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR ? Polsko budou mít také subjekty v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński (dále jen Euroregion TS-ŚC) možnost předkládat své žádosti do Fondu mikroprojektů (dále jen Fond). Správcem Fondu bylo určeno Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska (RSTS). Pro zajištění administrace Fondu v Euroregionu TS je podepsána smlouva o spolupráci pro výkon činnosti Administrátora s Hospodářskou rozvojovou agenturou třinecka, s.r.o., Podnikatelské s.r.o. (dále jen HRAT, s.r.o.).
Projekt bude sloužit k administraci Fondu, čímž bude výrazně podpořen rozvoj místních komunit v celém Euroregionu TS-ŚC.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0029
Žadatel:Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o.
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy

Předmětem projektu je zajištění výkonu správy a administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Beskydy. Funkci administrátora bude vykonávat žadatel v úzké spolupráci a dle dispozic správce Fondu mikroprojektů, tj. Euroregionu Beskydy.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0091
Žadatel:Třanovice služby, o.p.s.
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd je nástroj umožňující realizaci projektů menšího rozsahu zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů a společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit na obou stranách hranice. Fond je vnitřně členěn na dvě části, a to vlastní mikroprojekty a administrace Fondu. Administrace Fondu, tedy zajištění všech činností nezbytných pro zabezpečení realizace Fondu, je předmětem právě tohoto projektu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000500
Žadatel:Euroregion Praděd
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

-
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511
Žadatel:Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v regionu Praděd v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-polském pohraničí Administrace Fondu mikroprojektů v regionu Praděd v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-polském pohraničí

Cílem projektu je úspěšná administrace prostředků Fondu mikroprojektů, který přispěje k vytvoření lepších podmínek pro přeshraniční spolupráci na česko - polské hranici a tak pomůže subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplyvající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0058
Žadatel:Euroregion Praděd - česká část
Zobrazit detail

Administrace GG OP VK v Královéhradeckém kraji II Administrace GG OP VK v Královéhradeckém kraji II

Projekt je zaměřen na komplexní administrativní zajištění implementace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OP VK) pro oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání,
1.2. Rovné příležitosti dětí, žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
Zprostředkující subjekt - Královéhradecký kraj/Odbor grantů a dotací (dále jen OGD) bude zajišťovat komplexní činnosti související s implementací a administrací GG OP VK, zejména se jedná o tyto činnosti:
- konzultace se žadateli o podporu z OP VK,
- kontrola a hodnocení projektů,
- přijímání žádostí o platbu, jejich kontrola a schválení,
- zajištění auditu a evaluace GG OP VK,
- vzdělávání zaměstnanců zapojených do implementace GG OP VK,
- účast na jednáních pracovní skupiny pro GG OP VK, případně na dalších akcích pořádaných Řídícím orgánem.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.1.00/39.0020
Žadatel:Královéhradecký kraj
Zobrazit detail

Administrace globálních grantů OP VK v Královéhradeckém kraji Administrace globálních grantů OP VK v Královéhradeckém kraji

Projekt je zaměřen na komplexní administrativní zajištění implementace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OP VK) pro oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2. Rovné příležitosti dětí, žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Zprostředkující subjekt - Královéhradecký kraj/Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů (dále jen OEZ) bude zajišťovat komplexní činnosti související s implementací a administrací GG OP VK, zejména se jedná o tyto činnosti:
- tvorba prováděcích dokumentů v rámci OP VK
- konzultace se žadateli o podporu z OP VK
- kontrola a hodnocení projektů
- přijímání žádostí o platbu, jejich kontrola a schválení
- zajištění auditu a evaluace GG OP VK
- vzdělávání zaměstnanců zapojených do implementace GG OP VK
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.1.00/04.0060
Žadatel:Královéhradecký kraj
Zobrazit detail

Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1 Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1

Projekt technické pomoci umožňující administraci globálních grantů Ústeckého kraje Operačního programu pro konkurenceschopnost. Zahrnuje náklady Zprostředkujícího subjektu v oblasti personální a mzdové, poradenství a vzdělávání pracovníků. Součástí jsou i studie a analýzy potřeb vzdělávacího systému v návaznosti na realizovaný program a technické zajištění systému komunikace s příjemci prostředků grantů v kraji.
poradenství zp
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.1.00/04.0004
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2 Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2

Projekt je zpracován za účelem podpory realizace globálních grantů kraje. Aktivity jsou zaměřeny zejména na oblast publicity globáních grantů, komunikace s veřejnosti a potencionálními příjemci dotace.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.2.00/04.0005
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3

Projektem je zajišťováno poradenství a poskytování informací v oblasti projektového řízení potencioálním žadatelům o dotaci a později konečným příjemcům dotace prostřednitvím poradenských center v kraji.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.3.00/04.0006
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz