Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006 Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených  v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006

Všeobecným cílem projektu je podpořit efektivní řízení programu a vytvořit lepší podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-rakouské hranici. V rámci projektu budou vydány a aktualizovány informační bružury, informační letáky a pořádány semináře jejichž cílem bude infomování o existenci programu a přiblížení programu širové veřejnosti .
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/7.2.00.1/0008
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj
Zobrazit detail

Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko v programovém období 2004 - 2006 Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu  programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko v programovém období 2004 - 2006

Publikační a informační činnost je významným prvkem implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika- Polská republika. Vzhledem k tomu, že na česko-polské hranici jde o nový program, potencionální žadatelé v daných regionech mají nedostatečné povědomí o existenci programu INTERREG IIIA. Všeobecným cílem projektu je podpořit efektivní řízení programu a vytvořit lepší podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-polské hranici.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/3.1.CZ.1/0003
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj
Zobrazit detail

Administrace realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006 Administrace realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006

Publikační a informační činnost je významným prvkem implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika.Vzhledem k tomu, že na česko-slovenské hranici byl vyhlášen předvstupní program přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou Phare CBC pouze v roce 1999, potencionální žadatelé v daných regionech mají malé povědomí o existenci programu INTERREG IIIA, který na zmíněný program PHARE CBC navázal. Národní orgán si klade za cíl informovat veřejnost o roli Evropské unie a možnostech, které prostřednictvím Iniciativy Společenství INTERREG IIIA poskytuje.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.2.00.1/0032
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zobrazit detail

Administrace SCLLD Rakovnicko Administrace SCLLD Rakovnicko

Projekt ?Administrace SCLLD Rakovnicko? posiluje kapacity komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny působící na území regionu Rakovnicko. Cílem projektu je zajistit procesy řízení, provádění a organizaci administrativních postupů, posílení spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni, zajistit realizaci animačních aktivit a hodnocení činnosti MAS Rakovnicko, prostřednictvím SCLLD MAS Rakovnicko.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285
Žadatel:Rakovnicko o. p. s.
Zobrazit detail

Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje v území 31 obcí okr. Rychnov n/Kněžnou v Královéhradeckém kraji podporou řídících a administrativních schopností MAS Sdružení SPLAV, do jejíž kompetence území spadá. V období 2015-23 administruje MAS v rámci své SCLLD 4 programové rámce o celk.alokaci 87 822 tis. Kč. Celková částka na administraci SCLLD je 15 700 855 Kč vč. vlast. podílu a bude rozdělena do 2 období - 2015-18 a 2019-23. 2. žádost bude podána v r. 2017.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213
Žadatel:Sdružení SPLAV, z.s.
Zobrazit detail

Administracja polskiej części Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Administracja polskiej części Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

Fundusz Mikroprojektów jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów
o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sferę rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
Projekt ma na celu stworzenie warunków instytucjonalnych na przyjęcie danej ilości środków finansowych z EFRR w interesie odbiorców końcowych RSTS -Partnera Wiodącego projektu oraz SRiWR "Olza" - Partnera projektu w okresie finansowym 2007-2013, z ostatecznym terminem realizacji projektów w 2015 roku. Następnie środki finansowe będą kierowane do Beneficjantów (Odbiorców końcowych dofinansowania), których projekty zostaną zatwierdzone na podstawie wyboru Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), które zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Obrad EKS oraz na podstawie oceny punktowej złożonych wniosków projektowych.
Obaj Partnerzy projektu są partnerami umowy o Euroregionie ŚC-TS oraz mają bogate doświadczenia w udzielaniu wsparcia i w realizacji polsko-czeskich projektów.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.05/09.00858
Žadatel:Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Zobrazit detail

Administrativní a animační náklady na realizaci SCLLD v území MAS Posázaví Administrativní a animační náklady na realizaci SCLLD v území MAS Posázaví

Projekt ?administrativy a animace? MAS Posázaví zajišťující procesy řízení, provádění a organizaci administrativních postupů, realizaci animačních aktivit, hodnocení činnosti místní akční skupiny a formy spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím SCLLD MAS Posázaví.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001279
Žadatel:Posázaví o.p.s.
Zobrazit detail

Administrativní a řídící schopnosti MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2015-2017 Administrativní a řídící schopnosti MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2015-2017

Projekt umožňuje realizaci aktivit směřujících k naplňování strategie CLLD na území MAS Lípa pro venkov, z.s., posiluje řídící a administrativní schopnosti MAS. Bez realizace tohoto projektu by MAS neměla možnost realizovat svou SCLLD ?Lípa pro venkov i pro město? a profesionálně podporovat ve svém území žadatele o finanční podporu ze strategií definovaných opatření programových rámců IROP, PRV a OPZ.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001830
Žadatel:Lípa pro venkov z.s.
Zobrazit detail

Administrativní a řídící schopnosti MAS Valašsko - Horní Vsacko Administrativní a řídící schopnosti MAS Valašsko - Horní Vsacko

Projekt je zaměřen na posílení kapacit za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Valašsko - Horní Vsacko v rámci realizace CLLD. Součástí projektových aktivit budou přípravné, podpůrné, provozní a animační činnosti MAS při přípravě , animace v OP VVV, implementaci, monitoringu a evaluaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Valašsko - Horní Vsacko pro období 2014 - 2020 s podtitulem Chodíme, chodíme hore po dědině..to Naše Valašsko pěkně zvelebíme.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005291
Žadatel:Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
Zobrazit detail

Administrativní a výrobní objekt firmy FialaTransport s.r.o. Administrativní a výrobní objekt firmy FialaTransport s.r.o.

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.01024
Žadatel:FialaTransport s.r.o.
Zobrazit detail

<<  <  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz