Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Administrátor fondu mikroprojektů regionu Glacensis Administrátor fondu mikroprojektů regionu Glacensis

Předmětem projektu je zajištění administrace Fondu mikroprojektů na území Euroregionu Glacensis v průbehu celého programovacího období programu INTERREG IIIA.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0022
Žadatel:Regional Development Agency
Zobrazit detail

Adolf Loos a Plzeň / Byt rodiny Oskara Semlera Adolf Loos a Plzeň / Byt rodiny Oskara Semlera

Projekt představuje další etapu rekonstrukce domu s bytem O. Semlera na expozici, centrum studia architektury, prostory pro výstavy, depozitář a vzdělávací a kulturní aktivity. Zahrnuje dokončení podstatné části instalací v objektu, vytvoření návštěvnického centra, prostoru pro edukační činnost, zázemí badatelského centra a restaurování nepřístupného posledního podlaží bytového interiéru. Současně by měla proběhnout oprava části fasád a výstavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001686
Žadatel:Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Adrenalinová centra NP České a Saské Švýcarsko Adrenalinová centra NP České a Saské Švýcarsko

Obsahem projektu je otevření nových možností a místa k vytvoření nových přátelských vztahů v oblasti adrenalinového prostředí. V rámci slavnostního otevření jsou aktivity projektu:1.)sběr dat pro vytvoření brožury,2.)zmapování adrenalinových center v ČR a SRN,3.)vytvoření webových stránek,4.)workshop majitelů a provozovatelů center - výměna zkušeností
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.03.1/0429
Žadatel:Rozvojová agentura Ústeckého kraje, o.s.
Zobrazit detail

Adrenalinové trasy znojemského podzemí Adrenalinové trasy znojemského podzemí

V současnosti se Znojmo dynamicky rozvíjí v oblasti CR, aby tento trend pokračoval i nadále je nezbytné neustále přicházet s novými produkty v oblasti CR. Z těchto důvodů se město Znojmo rozhodlo připravit jedinečný produkt, v podobě zpřístupnění Znojemského podzemí adrenalinovou formou, kdy zároveň budou předávány informace o historii. Toto žádne jiné podzemí nenabízí. V případě, že by nebyl projekt realizován, tak by mohlo dojiít k poklesu zájmu o návšťevu města Znojma a jeho okolí. Realizací projektu budou ovlivněni poskytovatelé služeb v oblasti CR ve Znojmě (ubytovaní, stravování, aj.), u kterých by mělo dojít k nárustu tržeb. Dojde dále k prodloužení délky pobytu návštěvníků. Projekt je primárně zaměřen na tuzemské návštěvníky, kteří navštíví Znojmo. Dalšími cílovými skupinami jsou zahraniční návštěvníci a obyvatelé Znojma. Projekt bude realizovat město Znojmo. Stavební práce bude dodávat vybraný dodavatel na základě VŘ. Cílů bude dosaženo pečlivou realizací projektu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Jihovýchod
Číslo projektu:CZ.1.11/2.1.00/14.01229
Žadatel:Město Znojmo
Zobrazit detail

Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

Projektem chceme podpořit 70 ohrožených rodin s dětmi, které jsou vedeny v agendě OSPOD. Rodiny
jsou znevýhodněny ve svých právech, žijí na ubytovnách, v soc. vyl. lokalitách, potýkají se s
problémy: např. nízké kompetence k výchově a péči o děti, školní docházka, bydlení, zadluženost,
migrace. Prostřednictvím adresné podpory rodinám, spolupráce OSPOD, vzděláváním rodin,
podpoříme rodiny v naplňování rodičovských práv a povinností vedoucích k ochraně dítěte a posílení
stability v rodině.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003722
Žadatel:Vzájemné soužití o.p.s.
Zobrazit detail

ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE - City Plan s.r.o. ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE - City Plan s.r.o.

This strategic project will conduct a pre-feasibility analysis for the development of landbridge connections, which link Northern Europe and the Mediterranean with global markets, and which foster increased regional economic cohesion for Western and Eastern CADSES countries, thru investment in sustainable transport modes, especially sea and rail. This project is based upon establishing new, real multi-sectoral partnerships between actors from different administrations, institutions, private sector for the evaluation of the different landbridge scenarios and of the potential market opportunities. The project will identify, characterise and assess a set of landbridge corridor itineraries, with respect to regional spatial develpoment, transport conditions, and logistics services available currently (2006) and forecasted in the future (2010, 2020). The partnership will develop a roadmap for deployment and define the institutional profile for continued collaboration.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Interreg IIIB CADSES
Číslo projektu:CZ.04.4.86/2.1.00.4/0086
Žadatel:CITYPLAN spol. s r.o.
Zobrazit detail

ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE - České Dráhy, a.s. ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE - České Dráhy, a.s.

This strategic project will conduct a pre-feasibility analysis for the development of landbridge connections, which link Northern Europe and the Mediterranean with global markets, and which foster increased regional economic cohesion for Western and Eastern CADSES countries, thru investment in sustainable transport modes, especially sea and rail. This project is based upon establishing new, real multi-sectoral partnerships between actors from different administrations, institutions, private sector for the evaluation of the different landbridge scenarios and of the potential market opportunities. The project will identify, characterise and assess a set of landbridge corridor itineraries, with respect to regional spatial develpoment, transport conditions, and logistics services available currently (2006) and forecasted in the future (2010, 2020). The partnership will develop a roadmap for deployment and define the institutional profile for continued collaboration.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Interreg IIIB CADSES
Číslo projektu:CZ.04.4.86/2.1.00.4/0087
Žadatel:České Dráhy, a.s.
Zobrazit detail

Advent 2003,2004 Advent 2003,2004

Advent 2003-2004 je již 5. a 6. ročníkem městských vánočních slavností. Na nádvoří kadaňského hradu se slavnostně otevře historický trh s vánoční tematikou, v podvečer bude uspořádán na Mírovém náměstí koncert se závěrečným rozsvěcením vánočního stromu a poté následný průvod se symbolickým rozsvěcením adventní svíčky na Františkánském klášteře. Cílovou skupinou těchto slavností jsou děti, mládež a rodiče s dětmi. Hlavními činnosti jsou vánoční tržiště, vánoční koncert, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
 
Programové období:Předstrukturální
Program: 2001 CBC Phare ČR - Německo
Číslo projektu:CZ0112.06.01.0138
Žadatel:Město Kadaň
Zobrazit detail

Adventní jarmark Adventní jarmark

Projekt s názvem ?Adventní jarmark? se zaměřuje na rozvoj a udržení vánočních tradic v přeshraničním území Králíky - Międzylesie. V rámci projektu budou podpořeny stávající tradice a zvyky v adventním čase za účelem posílit kulturní identitu obyvatel regionu a prohloubit vzájemné vztahy s polskými občany.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000424
Žadatel:Město Králíky
Zobrazit detail

Adventní koncert 2003 Adventní koncert 2003

Cílem projektu je sblížit občany a především děti z obou stran hranice euroregionu prostřednictvím uspořádání společného česko-saského adventního koncertu, kterého se účastní umělci a posluchači jak ze SRN, tak i z ČR.
 
Programové období:Předstrukturální
Program: 2001 CBC Phare ČR - Německo
Číslo projektu:CZ0112.06.01.0142
Žadatel:Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzdělávání
Zobrazit detail

<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz