Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

ABECEDA pro život ABECEDA pro život

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2341
Žadatel:Základní škola, Hořovice, Svatopluka Čecha 455
Zobrazit detail

Abeceda rozvoje zaměstnanců společnosti Bottari CZ s.r.o. Abeceda rozvoje zaměstnanců společnosti Bottari CZ s.r.o.

Projekt společnosti Bottari CZ s.r.o. je reakcí na vznikající potřebu profesionalizace, která pramení ze zvyšujícího se konkurenčního tlaku v rámci trhu.
Inspirací pro nás byly změny nastavené v mateřské společnosti v Itálii, které nás přiměly k přehodnocení situace a nastavení zcela nových procesů a změnám ve firemní kultuře.
Jedním z kroků, které jsme udělali při identifikaci potřeb, bylo assesment centre ve spolupráci z externím dodavatelem a dotazník potřeb všech zaměstnanců.
Na základě výsledků došlo k transformaci pozic ve společnosti s ohledem na profesionální schopnosti jednotlivých zaměstnanců, bylo vytvořeno nové desatero firemní kultury a vzniká nový vzdělávací systém, který povede k nastavení systému celoživotního vzdělávání.
Projekt je pro nás významnou příležitostí uskutečnit tyto změny ve významném rozsahu. Zaměřuje se zejména na rozvoj v oblasti měkkých, jazykových a odborných dovedností a svými aktivitami podporuje rozvoj interních forem vzdělávání a tvorbu vlastních školících materiálů.
Cílovou skupinu projektu tvoří všech 17 zaměstnanců společnosti Bottari CZ, kteří pracují na různých pozicích.

Projekt je navržen tak, aby jednotlivé aktivity navazovaly nejen na sebe, ale i na předchozí vzdělávání, které se uskutečňovalo ve velmi omezené míře. Účastí v projektu získají všichni zaměstnanci konkurenční výhodu ve formě znalostí z oblasti cizojazyčné komunikace, měkkých dovedností a znalosti produktové řady.
Projekt bude řízen projektovým týmem žadatele, vzdělávací aktivity zajistí externí dodavatel, který bude vybrán na základě výběrového řízení.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00857
Žadatel:BOTTARI CZ, s.r.o.
Zobrazit detail

Abeilen s.r.o.-svoz bioodpadů Abeilen s.r.o.-svoz bioodpadů

Předmětem tohoto projektu je pořízení moderní výkonné strojní mechanizace, která bude sloužit ke svozu a shromažďování bioodpadů. V rámci projektu bude pořízen čelní nakladač, vlek pro kontejnery a velkoobjemové kontejnery ? 5ks.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/13.22397
Žadatel:Abeilen s.r.o.
Zobrazit detail

Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství

Předkládaný projekt řeší zvýšení kvality veřejné infrastruktury, zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího prostoru města, centrálního bodu kulturního a komunitního života města a reprezentativního prvku ovlivňujícího spokojenost obyvatel a návštěvníků města Abertamy.
Je nutné zdůraznit, že náměstím prochází silnice, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje, není součástí předkládaného projektu. Žádné nálady rozpočtu projektu se těchto pozemků nedotýkají, žádná z aktivit projektu nesouvisí s pozemky ve vlastnictví jiného subjektu. Karlovarský kraj řeší rekonstrukci této komunikace samostatným projektem.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severozápad
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00487
Žadatel:Město Abertamy
Zobrazit detail

ABERTAMY-PROJEKT NA ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p.2 ABERTAMY-PROJEKT NA ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p.2

Jedná se zateplení starší dvoupodlažní budovy s velkým půdním prostorem, která je z malé části podsklepena.Dispoziční členění přízemí ? podatelna, zázemí podatelny, výstavní síň, kancelář, chodba se schodištěm, sociální zázemí s chodbou a sociální zařízení zaměstnanců.
Patro se člení na dvě kanceláře, jednací místnost, knihovnu, sociální zázemí a chodbu se schodištěm. Na půdě přístupné po schodech je volný prostor v části doplněný o dřevěné kóje ležící na vazných trámech ve výšce cca 500mm nad podlahou půdy, které jsou přístupné po dřevěných schodech.
Konstrukčně se jedná v hlavní části budovy o smíšené zdivo kámen, cihla, stropy dřevěné, na vstupní chodbě v přízemí cihelná klenba. Okna dřevěná zdvojená. V současnosti je objekt ze tří stran obložen plechem na dřevěném roštu, čelní strana je obložena jen v patře a to dřevěným obkladem z prken. Sociální přístavek v zadní části je cihelný, okna malá dřevěná zdvojená, pultová střecha s plechovou krytinou. Hlavní budova má valbovou střechu s plechovou krytinou ze šablon, z dřívějších dob se zachovalo dnes komínové těleso, které se dnes využívá jen pro topení v krbu. Zdrojem tepla jsou v objektu osazené elektrické přímotopy.
V rámci bouracích prací se všechny původní obklady fasády odstraní a odvezou na příslušnou skládku, vybourají se dřevěná okna, sklobetony i zadní malá plastová okna včetně vstupních dveří.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/12.14213
Žadatel:Město Abertamy
Zobrazit detail

abiogas abiogas

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/3.1.00/12.00397
Žadatel:ABIOGAS s.r.o.
Zobrazit detail

AB,J.Seiferta 2159, Most-zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy AB,J.Seiferta 2159, Most-zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/3.1.00/13.00292
Žadatel:Jan Syrový
Zobrazit detail

ABM - školící středisko ABM - školící středisko

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.2.00/11.00382
Žadatel:ABM MORAVA ,s.r.o.
Zobrazit detail

Absence rodiny není překážkou kvalitního života Absence rodiny není překážkou kvalitního života

Mladí lidé na prahu dospělosti potřebují oporu. Pokud chybí kvalitní rodinné zázemí a je saturováno ústavní péčí, platí to dvojnásobně. I přesto, že dle statistik vychází v ÚLK a LIK ročně zhruba 30 osob z ústavní péče, není pro ně připraven kvalitní program, který by jim pomohl v integraci do života. Projekt se zaměřuje na osoby opouštějící instituciální péči v Libereckém a Ústeckém kraji a osoby ohrožené vícenásobnými riziky a nabízí ucelený program proti sociálnímu vyloučení a chudobě.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000890
Žadatel:bfz o.p.s.
Zobrazit detail

Absolvent centrum Absolvent centrum

Nákup nemovitosti, ve které bude poskytována občanům Děčínského regionu komlexní péče o lidské tělo. Tato péče bude zahrnovat kadeřnictví, kosmetiku, masérnu modeláž nehtů, pedikuru, manikuru a nově detoxikační lázeň. V rámci projektu vzniknou minimálně 3 nová pracovní místa pro absolventky středních škol, které bez získání potřebné čtyřleté praxe se nemohou samostatně věnovat svému oboru.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.23.4/5091
Žadatel:Věra Jarošová
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz