Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Kotle ORLAN SUPER a ORLIGNO 200  Kotle ORLAN SUPER a ORLIGNO 200

CRANP - KOVO, spol. s r.o. je firma, která se zaměřuje výrobu kotlů na tuhá paliva. Patří mezi menší výrobce těchto zařízení u nás, ale prakticky více jak 90% výrobků exportuje. Měnící se požadavky trhu, ale i přísnější legislativa vyžadují neustálý vývoj. Na základě těchto požadavků společnost vyvinula novou řadu kotlů ORLIGNO 200 a inovovala řadu kotlů ORLAN.
Před uvedením na trh je nezbytné provést měření v akreditované laboratoři SZU Brno č. 1045.1 a získat certifikaci pro nové výrobky.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007345
Žadatel:CRANP - KOVO, spol. s r.o.
Zobrazit detail

Lépe vzdělaný učitel - lépe uplatnitelný žák  Lépe vzdělaný učitel - lépe uplatnitelný žák

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005937
Žadatel:Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Zobrazit detail

" Lipová alej v Jičíně"

Předmětem podpory je rekonstrukce aleje v k.ú. Jičín. V rámci realizace bude provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů a výsadba dřevin.

Jedná se rekonstrukci jedné z nejrozsáhlejších lipových alejí v České republice. Projekt navrhuje kácení nevhodných jedinců, nové výsadby a to nejen za dřeviny pokácené, ale i do míst, kde v současné době dřeviny vysázeny nejsou. Ponechávané dřeviny by měly být stabilizovány hlavovým řezem.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.07097
Žadatel:Město Jičín
Zobrazit detail

" Międzynarodowy Rajd Samochodowy o Puchar Łużyc 2010 "

Potrzeba zainteresowanie nowej grupy docelowej współpracą transgraniczną w ERN, nawiązanie kontaktów i pogłębienie już istniejących między uczestnikami i miłośnikami sportów samochodowych. Stworzenie modelu, pomocnego przy organizacji międzynar. wyścigów,wymianę doświadczeń organizatorów z PL. CZ iw zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczenia technicznego, współpracy zwolontariuszami, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymiTreścią projektu jest przygotowanie i realizacja Międzynar. Rajdu Samochodowego o Puchar Łużyc 2010, jednego z dwóch etapów "Rajdu Karkonoskiego". Chodzi o przeszkolenie i przygotowanie współpracowników i wolontariuszy i zapewnienie wszystkim uczestnikom i gościom z trzech krajów w ERN(Pl, Cz i De) bezpieczeństwa w trakcie imprezy, przygotowanie zaplecza technicznego rajdu, sprawnej koordynacji technicznej, przygotowanie i wydruk niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej(m.in.plakaty, ulotki, broszury, banery, strona internetowa).W ramach projektu, który trwa 6 m-cy, odbędą się 3 krotne międzynar.szkolenia wolontariuszy i organizatorów w zakresie bezpieczeństwa. międzynarodowa rywalizacja w formie rajdu oraz jedna międzynarodowa konferencja podsumowująco-planistyczna na zakończenie projektu. Organizatorem imprezy jest Automobilklub Karkonoski w Jeleniej Górze. Pomysł rozgrywania Pucharu Łużyc zrodził się u CZ i DE organizatorów rajdów Rally Luzickie Hory(Cz) i LausitzRallye(De) w 2007 roku. Automobilklub w Jeleniej Górze nawiązał współpracę z Autoklubem Hradek n. Nysa oraz Rally-Renn-Wassersport Clubs Lausitz i w 2008 r. i dołączył do projektu ze swoim MRS o Puchar Łużyc. W ramach Rajdu o Puchar Łużyc 2010 przewidziana jest rywalizacja między zawodnikami z trzech krajów w różnych klasach w trzech rundach: I.rajd Thermica Rally Luzickie Hory- Hradek n.Nisou-30.04-01.05., II runda- wnioskowany Międzynarodowy Rajd Samochodowy o Puchar Łużyc 2010- 28-29.08.10-Jelenia Góra i III runda Lausitz-Rallye-Boxsberg-DE- 15-16.10.10
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/10.01810
Žadatel:Automobilklub Karkonoski w Jeleniej Górze
Zobrazit detail

Odborné sociální poradenství ve Frýdku - Místku  Odborné sociální poradenství ve Frýdku - Místku

Předmětem projektu je pořízení nemovitosti vč. pozemku, na kterém nemovitost stojí, rekonstrukce nemovitosti na ul. F. Čejky ve Frýdku - Místku, úprava zeleně a umístění dětských prvků na zahradě a pořízení vybavení. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality poskytování služby odborného sociálního poradenství a k sociální inkluzi osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002226
Žadatel:Moravskoslezský kraj
Zobrazit detail

: Optimalizace provozních nákladů a snížení emisí spojených s provozem firemních vozidel a integrace elektrických vozidel jako součást energetických systémů firmy. : Optimalizace provozních nákladů a snížení emisí spojených s provozem firemních vozidel a integrace elektrických vozidel jako součást energetických systémů firmy.

Předmětem projektu je zakoupení plně elektrických vozidel a jejich využití místo vozidel se spalovacími motory.
Zapojení vozidel do systému již instalovaných obnovitelných zdrojů (zapojení v rámci technologie eV2home aeV2Grid) jako úložiště a jako zdroj energie.

 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007258
Žadatel:AUTO IN s.r.o.
Zobrazit detail

" Otevření Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně "

Akce spojené s "Otevřením Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně" :

1) Představení činnosti občanského sdružení formou výstavy - "Počátky průzkumu ropy a
zemního plynu na rakousko-českém pomezí";

2) Setkání odborníků a pamětníků rozvoje naftového dobývání na Moravsko-Dolnorakouském pomezí v rámci uskutečněného semináře: "Historie a současnost průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků ve Vídeňské pánvi" s účastí zahraničního partnera projektu, který se zabývá průzkumem a těžbou přírodních uhlovodíků v Rakousku.
Setkání bude doplněno společenským programem;

3) Vytvoření propagačních materiálů k otevření Muzea a pořádaných akcích;
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.2.01.1/0175
Žadatel:MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE
Zobrazit detail

" Ozywić ekosystem" - załozenie remizy śródpolnej w Bogatyni

Postępujący proces dewastacji środowiska naturalnego oraz rozwój technologiczny rolnictwa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spowodował drastyczne zmiany większości ekosystemów polnych. Z naszego krajobrazu znikają miedze, zadrzewienia, zakrzewienia, lokalne mokradła oczka wodne. Aby powstrzymać ten proces dewastacji naturalnego środowiska należy podjąć działania prowadzące do odbudowy naturalnego ekosystemu poprzez nasadzanie drzew i krzewów, zakładanie remiz śródpolnych - remizy to położone na terenach polnych niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą korzystne warunki osłonowe oraz żerowe dla zwierząt dziko żyjących. Bardzo ważnym elementem wyżej opisywanego projektu jest uświadomienie młodzieży szkolnej i ludziom z terenu pogranicza polsko - czeskiego znaczenia ekologii. Wobec konieczności aktywnego podejścia do tego zagadnienia jest edukowanie ekologiczne młodzieży ponieważ wiek szkolny sprzyja kształtowaniu się takich uczuć jak miłość i troska o przyrodę oraz troskliwość wobec istot żywych . Dlatego edukację ekologiczną należy zacząć od najmłodszych lat. Projekt będzie realizowany przez myśliwych z koła łowieckiego " Diana" oraz koła łowieckiego MS Mlynice ponieważ zakładanie remizy śródpolnej odbywać się musi w ścisłym porozumieniu z kołami łowieckimi, gdyż to właśnie myśliwi i leśnicy umożliwiają uzyskanie odpowiednich sadzonek oraz posiadają niezbędną wiedzę do prowadzenia takich remiz. Nasadzenia drzew i krzewów prowadzi się poprzez wykopywanie specjalnych dołków o szerokości 30x100 cm i głębokości od 40 do 70 cm. Na obrzeżach remizy nasadzane będą warstwy wysokich traw i ziół oraz niskich, odpornych krzewów, takich jak na przykład róża czy tarnina. W ten sposób zapewni się dobrą osłonę i zapobiegnie suszy wewnątrz remizy. We wnętrzu remizy natomiast posadzone zostaną wyższe krzewy oraz drzewa.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/11.02511
Žadatel:Gmina Bogatynia
Zobrazit detail

Personální podpora MŠ Kravaře  Personální podpora MŠ Kravaře

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006018
Žadatel:Mateřská škola Kravaře, Úštěcká 43,příspěvková organizace
Zobrazit detail

Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit  Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit

Projekt je zaměřen na vybavení a modernizaci učeben tak, aby vytvořily multimediální a technologické zázemí, umožňující zachycovat pedagogické a pedagogicko-interpretační výkony v prezenčním bakalářském, navazujícím magisterském a magisterském studiu studentů studijních programů, realizovaných katedrami výtvarné a hudební výchovy a jazykovými katedrami. Tyto výkony budou sledovány při výkonu pedagogické praxe a při simulaci didaktických situací v samotném studiu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002377
Žadatel:Univerzita Karlova
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz