Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Podpora žáků na ZŠ T.G.M. Milovice  Podpora žáků na ZŠ T.G.M. Milovice

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002166
Žadatel:Základní škola T. G. Masaryka Milovice
Zobrazit detail

Pořízení automobilu k rozšíření terénní pečovatelské služby, Havlíčkův Brod  Pořízení automobilu k rozšíření terénní pečovatelské služby, Havlíčkův Brod

V rámci realizace projektu bude pořízen 9 místný automobil, který přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytované terénní sociální služby v Havlíčkově Brodě a jeho osadách.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002221
Žadatel:Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Zobrazit detail

Pořízení biopopelnic pro Technické služby města Úvaly  Pořízení biopopelnic pro Technické služby města Úvaly

Předmětem projektu bude pořízení 1 300 ks biopopelnic (500 nádob o objemu 120 l, 800 nádob o objemu 240 l). Biopopelnice budou umístěny do domácností, které o ně požádají.
Místo realizace: Město Úvaly, katastrální území Úvaly u Prahy
Nádoby budou sváženy technikou, která již na území města operuje. Veškerý sebraný bioodpad bude materiálově využit = zkompostován.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003358
Žadatel:Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace
Zobrazit detail

" Pořízení nové výrobně-administrativní budovy pro firmu TOROLA electronic, spol. s r.o."

Náplní tohoto projektu je koupě budovy ve Frenštátě pod Radhoštěm pro potřeby společnosti TOROLA electronic, spol. s r.o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem elektronických systémů. V současnosti probíhá výroba v pronajatých prostorách, které již kapacitně nevyhovují potřebám firmy a neumožňovaly by do budoucna další rozšíření výroby.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.84.1/5441
Žadatel:TOROLA electronic, spol. s r.o.
Zobrazit detail

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Platinum Natural s.r.o.  Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Platinum Natural s.r.o.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců,kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti - zaměstnanci zvyšují svůj odborný potenciál,nezbytný pro naplňování prorůstové strategie zaměstnavatele.

Identifikací vzdělávacích potřeb byly definovány kurzy v těchto oblastech:
- odborné technické vzdělávání
- měkké dovednosti
- IT dovednosti

Do realizace projektu je zapojen partner s fin. příspěvkem,který se bude podílet na realizaci věcných aktivit.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005090
Žadatel:PLATINUM NATURAL s. r. o.
Zobrazit detail

Program vzdělávaní spol. ALBA CR pro zvýšení adaptalility pracovníků  Program vzdělávaní spol. ALBA CR pro zvýšení adaptalility pracovníků

Projekt vzdělávání zaměstnanců je zaměřen na zvyšování kvalifikace a rozvoj dovedností zaměstnanců firmy ALBA CR spol. s r.o.. Jeho obsahem je obecné vzdělávání zaměstnanců v prodejních dovednostech a péči o zákazníka pro skupinu obchodně orientovaných pracovníků, a pro pracovníky. Realizace projektu je důležitá pro cílové skupiny jako prostředek pro vyrovnání se s zvyšujícím se tlakem na kvalitu a produktivitu odvedené práce.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005488
Žadatel:ALBA CR spol. s r.o.
Zobrazit detail

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - BERITH & PITŘÍK s.r.o.  Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - BERITH & PITŘÍK s.r.o.

Udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008354
Žadatel:BERITH & PITŘÍK s.r.o.
Zobrazit detail

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - KRUŽÍK s.r.o.  Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - KRUŽÍK s.r.o.

Udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008422
Žadatel:KRUŽÍK s.r.o.
Zobrazit detail

Provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ Praha 4  Provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ Praha 4

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Sluníčka s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude provozována po dobu 3 let.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo projektu:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000598
Žadatel:Zdravotnické zařízení MČ Praha 4
Zobrazit detail

Provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4  Provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Štěňátka s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude provozována po dobu 3 let.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo projektu:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000597
Žadatel:Zdravotnické zařízení MČ Praha 4
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz