Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Adaptabilita zaměstnanců a konkurenceschopnost v Elektroporcelánu Louny a.s. Adaptabilita zaměstnanců a konkurenceschopnost v Elektroporcelánu Louny a.s.

Projekt je komplexním vzdělávacím programem zasahujícím všechny úrovně zaměstnanců v Elektroporcelánu Louny. Vychází z analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých skupin pracovních pozic, z dlouhodobé strategie rozvoje lidských zdrojů a z požadavků trhu promítajících se do povahy výkonu práce na jednotlivých pozicích.
Prostřednictvím odborných školení je rozšiřována kvalifikace zaměstnanců, což má pozitivní vliv na udržení pracovního místa (zvyšuje adaptabilitu zaměstnanců a flexibilitu v případných posunech na jiné pracovní pozice) i na jejich pozici na trhu práce.
V historii společnosti jde o unikátní projekt, který prostupuje napříč celou firmou a reaguje na skutečné potřeby cílových skupin.
Zapojuje externí i interní lektory, přispívá ke sdílení best practices mezi zaměstnanci. Projekt též přispívá k budování pozitivní vazeb a předávání znalostí a zkušeností mezi zaměstnanci dvou místně odlišných divizí naší společnosti. Stabilizuje zaměstnance a zvyšuje jejich pracovní motivaci. Podporuje udržitelnost pracovních míst v regionech postižených vysokou nezaměstnaností.
Projekt zvyšuje kvalifikační základnu zaměstnanců společnosti, optimalizuje práci s lidskými zdroji a jeho pozitivní dopady budou rozvíjeny a využívány i po skončení. Projekt zvyšuje konkurenceschopnost společnosti EPL, a.s. , posiluje její postavení na vysoce konkurenčním trhu a přispívá k růstu produktivity práce i kvality produkovaných výrobků.
Projekt obsahuje 5 klíčových aktivit, které řeší kvalifikační nedostatky či přímo potenciální ohrožení firmy:
1. Jazykové kurzy - odstraňují jazykové bariéry u klíčových zaměstnanců.
2. Odborné kurzy - nutné odborné posuny zaměstnanců.
3. Školení měkkých dovedností - posiluje kompetence účastníků vedoucí k efektivnímu vedení a řízení lidí, týmové práci a využívání potenciálu všech zaměstnanců.
4. IT dovednosti - vyšší produktivita v práci s PC pro řízení výroby
5. Technologické kurzy - moderní technologické poznatky do našich procesů.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00955
Žadatel:Elektroporcelán Louny a.s.
Zobrazit detail

Adaptabilita zaměstnanců společnosti Aramark Adaptabilita zaměstnanců společnosti Aramark

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení adaptability zaměstnanců a ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Aramark prostřednictvím zvýšení odborných znalostí a dovedností.
Realizace projektu je rozdělena do jednotlivých klíčových aktivit, které budou realizovány jak prostřednictvím interních lektorů, tak pomocí nákupu služeb v oblasti vzdělávání.
Projekt bude realilzován prostřednictvím těchto klíčových aktivit:
KA1 Rozvoj interních trenérů
KA2 Rozvoj odborných dovedností a znalostí
KA3 Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
KA4 Rozvoj znalostí a dovedností práce na PC
KA5 Rozvoj jazykových znalostí a dovedností
Jedná se komplexní projekt rozvoje zaměstnanců, který vychází z podkladů interní analýzy vzdělávacích potřeb a ze systémového a dlouhodobého hodnocení zaměstnanců. Projekt je pro společnost vysoce inovativní, neboť zahrnuje i odbornou přípravu interních lektorů pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu.
Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci společnosti, do projektu jsou zařazeni zaměstnanci všech úrovní (oblastní ředitelé, vedoucí gastrocenter, šéfkuchaři, kuchaři, výrobní úsek).
Zaměstnanci jsou pro potřeby vzdělávání rozdělení do těchto skupin:
1) oblastní ředitelé (8)
2) vedoucí gastrocenter (48)
3) šéfkuchaři (30)
4) kuchaři (175)
5) výrobní úsek (328)
V rámci projektu půjde pouze o obecné vzdělávání, přenositelné na jiného zaměstnavatele.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00555
Žadatel:ARAMARK, s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptabilita zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o. Adaptabilita zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o.

Projekt se zaměřuje na systematické prohloubení profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o. s cílem dosáhnout vyšší úrovně znalostí a dovedností v klíčových oblastech.
Projekt bude realizován s cílem zvýšit adaptibilitu zaměstnanců a připravit vhodné prostředí ve firmě na současné změny ekonomických a technologických podmínek.Tím dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců i celé firmy na domácím i globálním trhu.Realizace projektu pomůže společnosti stát se atraktivním a stabilním zaměstnavatelem.
Kvalifikační rozvoj přinese prohloubení znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné vykonávání zaměstnání,vzájemnou zastupitelnost pracovníků oddělení,zvýšení kompetencí a možnosti kariérního postupu.Cíl bude naplněn přípravou a implementací nového systému, využitím nových nástrojů a kurzy profesního vzdělávání.Jako efektivní nástroje budou využity progresivní metody výuky (workshopy,trénink, koučink).Propojí se metodická a teoret.část s praktickými výcviky. Společnost LG SYSTEM spol. s r.o. si uvědomuje,že základem úspěchu každé firmy je mít kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu,proto chce umožnit svým zaměstnancům kvalifikační i osobní rozvoj a zefektivnit tak probíhající realizační procesy.
Potřeba realizace dalšího profesního vzdělávání v plánovaném rozsahu vyplynula na základě konzultací vzdělávacích potřeb s vedoucími pracovníky.
Cílovou skupinou projektu je 18 zaměstnanců společnosti, kteří mají místo výkonu práce mimo územ hl. m. Prahy. Jedná se o pracovníky na vedoucích pozicích, projektanty, administrativní pracovníky, obchodníky a výrobní zaměstnance.
Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00870
Žadatel:LG SYSTEM spol. s r.o.
Zobrazit detail

Adaptace a přístavba výrobní haly, pořízení inovačních technologií pro výrobu přesných forem Adaptace a přístavba výrobní haly, pořízení inovačních technologií pro výrobu přesných forem

Podnikatelský záměr společnosti ÖKOLOGISCHE KAUTSCHUK TECHNOLOGIE s.r.o. je zaměřen na ekonomický rozvoj firmy, posílení konkurenceschopnosti a vytvoření 6 nových pracovních míst. V rámci realizace projektu dojde k rozšíření stávajících výrobních prostor ve vlastním areálu firmy a pořízení nové inovační výrobní technologie - CNC obráběcího centra.
Výrobní prostory firmy se rozšíří v I. NP o 220 m2 výrobní plochy pro snadnější a přístupnější obsluhu strojů a manipulaci s výrobky a materiálem. Ve II. NP bude vybudováno pracoviště pro CAD a CAM konstruktéry a sociální zázemí pro všechny zaměstnance firmy.
Nová výrobní inovační technologie - CNC obráběcí centrum umožní firmě realizovat větší množství zakázek, výrobu náročnějších a vysoce přesných a kvalitních forem a přispěje k ekonomickému rozvoji firmy a k posílení konkurenceschopnosti.
Předkládaný projektový záměr přinese firmě po jeho realizaci růst obratu o 45,68 %

Investiční náklady na realizaci projektu činí 8.534.000,- Kč bez DPH. Náklady budou vynaloženy na tyto investice:

1) Adaptace a přístavba haly
2) Pořízení CNC obráběcího centra
3) Projektová dokumentace
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.65.3/4332
Žadatel:ÖKOLOGISCHE KAUTSCHUK TECHNOLOGIE s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu

Cílem projektu je zvýšení turistického potenciálu významné turistické destinace Středočeského kraje prostřednictvím zkvalitnění nabídky služeb v rámci poznávacího cestovního ruchu. Projekt řeší komplexní rekonstrukci části areálu Jezuitské koleje a její adaptaci pro potřeby cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Výstupem aktivit - rekonstrukce objektů v areálu, vybudování nových prostor pro expozice, nových prostor pro incentivní turistiku, exterierní expozice a doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku včetně zřízení půjčovny kol. Výstupem projektu je také zrekonstruovaná významná kulturní památka adaptovaná pro potřeby cestovního ruchu, nové expozice mj. s tematikou působení Jezuitského řádu a vývoje vinařství a vinohradnictví v lokalitě a území Čech, zázemí pro cykloturisty. V rámci projektu bude vybudováno 6,6 nových pracovních míst.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Střední Čechy
Číslo projektu:CZ.1.15/2.2.00/3a.01320
Žadatel:Středočeský kraj
Zobrazit detail

Adaptace Brownfields na administrativní, skladovací a výrobní provozovnu společnosti TopDesign Stavby, s.r.o. Adaptace Brownfields na administrativní, skladovací a výrobní provozovnu společnosti TopDesign Stavby, s.r.o.

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.01280
Žadatel:TopDesign Stavby, s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptace lesoparku zámku Sádek Adaptace lesoparku zámku Sádek

Ošetření a obnova stromů v alejích
Parkové úpravy (odstranění nevhodných porostů, náletů a keřů; probírky, uvolnění cílových stromů, výsadbové práce, odborné ošetření stromů, vyčištění a povrchová úprava ploch, zatravnění, apod.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.02874
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.
Zobrazit detail

Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/11.00204
Žadatel:FARMTEC a.s.
Zobrazit detail

Adaptace objektu bývalého lihovaru na minipivovar Adaptace objektu bývalého lihovaru na minipivovar

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.00310
Žadatel:VARIANT plus, spol. s r.o.
Zobrazit detail

Adaptace objektu Vysoké Chvojno č.p. 90 Adaptace objektu Vysoké Chvojno č.p. 90

Předkládaný projektový záměr řeší rekonstrukci historického objektu Vysoké Chvojno č.p. 90 "Zámeček" a jeho adaptaci na ubytovací zařízení typu pension o kapacitě 7 lůžek třídy *** Standard. "Zámeček" bude sloužit k ubytovávání hostů Lesního družstva, kteří sem přijíždějí především za mysliveckou a rybářskou turistikou. Mimo loveckou sezónu bude pension také sloužit jako centrum ekologické výchovy především pro žáky základních škol místního regionu. Předkladatelem projektu je Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., které bude také ubytovací zařízení provozovat. Realizací projektu dojde k zastřešení činností Lesního družstva vedoucích ke zvýšení atraktivnosti regionu pro turisty, neboť v celém regionu zařízení podobného typu chybí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/3.1.00/14.00764
Žadatel:"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."
Zobrazit detail

<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz