Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Benátky nad Jizerou Benátky nad Jizerou

Plocha: 30 ha, dalších 25 ha ve výhledu
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba a služby, kombinace s logistikou a komerční funkcí.
Obec: Benátky nad Jizerou
Kraj: Středočeský kraj

Blatná - Sádlov Blatná - Sádlov

Plocha: Blatná - Sádlov I (10 ha); Blatná - Sádlov II (7 ha); část - průmyslová zóna IX (15 ha); celkem cca 32 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, průmyslové služby.
Obec: Blatná
Kraj: Jihočeský kraj

Brno - Blučina Brno - Blučina

Plocha: 55 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, logistika, komerční plochy, parkování dálkové přepravy, čerpací stanice PHM, ostatní obslužné a průmyslové využití.
Obec: Blučina
Kraj: Jihomoravský kraj

Brno - Český technologický park Brno - Český technologický park

Plocha: 60 ha
Funkční náplň: Lehký high-tech průmysl, strategické služby, výzkum a vývoj. Technologický park je úzce napojen na Vysoké učení technické v Brně (VUT).
Obec: Brno -Královo Pole, Brno - Medlánky
Kraj: Jihomoravský kraj

Břeclav - Poštorná Břeclav - Poštorná

Plocha: 44 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba, služby, komerční plochy.
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský kraj

Bučovice - Marefy Bučovice - Marefy

Plocha: 60 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, služby, komerční plochy.
Obec: Bučovice
Kraj: Jihomoravský kraj

Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem

Plocha: 53 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, drobná průmyslová výroba, služby.
Obec: Bystřice nad Perštejnem
Kraj: Kraj Vysočina

Chotíkov - jihovýchod Chotíkov - jihovýchod

Plocha: 25 ha
Funkční náplň: Průmyslová zóna zahrnující komerční využití, lehkou průmyslovou výrobu, sklady, distribuci a služby včetně výrobních.
Obec: Chotíkov
Kraj: Plzeňský kraj

Chotoviny Chotoviny

Plocha: 37 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikované využití (průmysl, komerce, logistika).
Obec: Chotoviny
Kraj: Jihočeský kraj

Chrudim - část SZ, část SV Chrudim - část SZ, část SV

Plocha: 30 ha - část SZ, 35 ha - část SV
Funkční náplň: Plochy průmyslové výroby.
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický kraj

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz