Krnov - Červený Dvůr

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 48 ha
Využívaná plocha: 31 ha - tj. 64%
Volná plocha: 17 ha - tj. 36%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je situována jihovýchodně od města, cca 2,5 km od centra Krnova, poblíž hlavního silničního (I/57) a železničního tahu mezi Krnovem a Opavou, nedaleko hranice s Polskem. Areál těsně sousedí s bývalou agrofarmou Červený Dvůr.
Funkční náplň: Lehký průmysl, logistické a kancelářské služby.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je rozdělena na dvě části - PZ I (31 ha) a PZ II (17 ha). Průmyslová zóna je částečně využita. Firmy zastoupené v PZ: IVG Colbachini CZ, s.r.o. - armatury; STI CZ s.r.o. - strojírenství; Masokombinát V+W; RAME CZ s.r.o. - strojírenství; ERDRICH Umformtechnik s.r.o. - automobilový průmysl, ZVOS, ZVOS NOVA, Wiplast, ALGIDA, TQM, SATJAM s.r.o. Vlastníkem volných pozemků je město Krnov a Pozemkový fond ČR.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Krnov - odbor regionálního rozvoje, Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:9
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Krnov Kód ORP:8114
Obec:Krnov Kód obce:597520
Stavební úřad:Krnov

Doprava

Silnice:K dispozici vnitřní obslužná komunikace. Lokalizace podél silnice I/57 Opava - Krnov - Bartultovice, státní hranice. přístup na silnici I/45 Krnov - Bruntál - Olomouc.
Železnice:V doteku celostátní železniční trať č. 310 Opava - Krnov; žst. Krnov - cca 4 km.
Letiště:Mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov - cca 70 km.Veřejné vnitrostátní letiště Krnov - cca 3 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová vodní cesta DOL; přístav Ostrava - cca 90 km.

Technická infrastruktura

El. energie: VN 22KV s výkonem 3 MW; Plynovod: přívod plynu 600m3/hod; Vodovod: pitná voda 504 m3/hod; Kanalizace: splašková kanalizace DN 300 s přečerpávací stanicí do městské ČOV.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je vymezena ve schváleném ÚP města Krnov (2010).

Limity a střety zájmů

Nejsou známy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz