Horní Tošanovice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 62,59 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 62,59 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Obec Horní Tošanovice leží přibližně uprostřed mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Průmyslová zóna je situována jižně od zastavěného území obce, ke kterému přímo přiléhá (cca 2 km východně od PZ Hnojník - Třanovice). Na severovýchodní straně je ohraničena silnicí I/68, na severozápadní straně silnicí I/48, na jižní straně nově budovanou trasou R 48.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, logistika.
Stav přípravy/využití: V květnu 2011 nabylo územní rozhodnutí pro PZ právní moci.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: OÚ Horní Tošanovice, Firma KB Král s.r.o.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:11
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Frýdek-Místek Kód ORP:8106
Obec:Horní Tošanovice Kód obce:552631
Stavební úřad:Hnojník

Doprava

Silnice:Silnice R48 ve vzdálenosti cca 500 m.
Železnice:Železniční stanice Horní Tošanovice na trati Frýdek-Místek - Český Těšín vzdálena cca 500 m.
Letiště:Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno 25 km.
Lodní doprava:V případě realizace vodní cesty DOL přístav Ostrava 40 km.

Technická infrastruktura

Elektrická energie: z vedení VN na hranici zóny nutno vybudovat trafo - možný odběr 8MW; vodovod: možnost napojení s odběrem 2,5 l/s; splašková kanalizace: vlastní ČOV s odpadem do Mušaleckého potoka; plyn: napojení z NTL na hranici zóny (cca 3200 m3/hod.).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:Územní rozhodnutí pro PZ (2011).

Limity a střety zájmů

Nejsou dosud upřesněny.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz