Karviná - Nové Pole

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 49 ha
Využívaná plocha: 40 ha - tj. 80%
Volná plocha: 9 ha - tj. 20%, zastavitelná pro investora 6,5 ha
Geografická poloha: Průmyslová zóna se nachází na severozápadním okraji města Karviná, podél komunikace I. třídy č. 67 ve směru na Bohumín. Z jižní strany je vymezena zastavěným územím městské části Staré Město. Druhá část průmyslové zóny je vymezena při severozápadním okraji komunikací I. třídy č. 67 ve směru na Bohumín a na severovýchodní straně komunikací III. třídy Staroměstská.
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je provozována a využita v celém rozsahu. Firmy v PZ: Mölnlycke Health Care Klinipro, s.r.o.; Gates Hydraulics; GH Development; Stant Manufacturing; Lift Component, s.r.o.; Dexon Czech; Shimano Czech Republic.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, Magistrát města Karviná.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:6
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Karviná Kód ORP:8111
Obec:Karviná Kód obce:598917
Stavební úřad:Karviná

Doprava

Silnice:Zóna navazuje přímo na silnici I/ 67 Karviná - Bohumín. Návaznost na čtyřpruhovou silnici R59 Karviná - Ostrava - cca 1 km. Vazba na rozestavěnou dálnici D47; MÚK Bohumín - cca 20 km.
Železnice:Koridorová železniční trať č. 320 Bohumín - Karviná - Český Těšín - Čadca (III. TŽK); žst. Karviná hl.n. - cca 2 km, Petrovice u Karviné - cca 6 km.
Letiště:Mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov - dostupnost cca 40 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová vodní cesta DOL; přístav Ostrava - cca 23 km.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna je plně vybavena inženýrskými sítěmi. El.energie: 22kV s kapacitou 8MW; plyn: DN 160mm, kapacita 300kPa, 200-1500Nm3/hod; voda: 2x DN150mm; pitná voda: kapacita 50m3/hod; splašková a dešťová kanalizace: DN300mm, kapacita 50m3/hod, 14 l/s; telekomunikace - digitální linky.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Karviná.

Limity a střety zájmů

OP komunikace I.třídy. Část průmyslové zóny charakterizována jako území ovlivněné důlní činností.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz