Ostrava - Hrabová

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: PZ 110 ha + obchodní zóna 15 ha
Využívaná plocha: 99 ha tj. 90%
Volná plocha: 11 ha - tj. 10%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je umístěna na jižním okraji obytné zástavby Ostrava - jih, podél rychlostní komunikace R56 ve směru Frýdek - Místek. Je vymezena linií vodního toku, novou střední sběrnou komunikací, linií biokoridoru na jihu území a na severu plochou pro komerční činnost (Makro). Směrem jižním od linií biokoridoru se nachází území uvažované pro 2. etapu výrobní zóny.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba, sklady, výzkum a vývoj, služby.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z větší části využita. Firmy zastoupené v PZ: ASUS - elektronika; SungWoo Hitech - automobilový průmysl; Briggs&Stratton - motory; CTP Invest (45 ha; nájemci: GE Money, CTS Corporation, GoodYear, GDX Automotive, ABB, Hyundai, Ringier Print). Vlastníkem volných pozemků je z převážné části město Ostrava.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ je zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Magistrát města Ostravy - odbor ekonomického rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:8
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Ostrava Kód ORP:8119
Obec:Ostrava Kód obce:554669
Stavební úřad:Ostrava

Doprava

Silnice:Zóna umístěná při čtyřpruhové silnici R56 Ostrava - Frýdek - Místek s návaznostmi na čtyřpruhovou silnici I/11 a postupně realizovanou rychlostní silnice R48 - cca 18 km; návaznost na rozestavěnou dálnici D47; MÚK Rudná - cca 6 km. V provozu napojení PZ na komunikační síť města a silnici I/56, Plánovaná komunikace napříč zónou již v provozu.
Železnice:V blízkosti celostátní železniční tratě č. 321 a 323; žst. Ostrava, Vítkovice - cca 4 km, Ostrava, Kunčice - cca 5 km, Ostrava, hl.nádraží - cca 10 km. Vazba na koridorovou trať (II. a III. TŽK); žst. Ostrava, Svinov - cca 8 km.
Letiště:Mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov - cca 20 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová vodní cesta DOL; přístav Ostrava - cca 25 km.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna je plně vybavena inženýrskými sítěmi. El.energie: 22kV s kapacitou 30MW; plyn: napojení na městský okruh plynovodu DN300, 200 m3/hod; pitná a užitková voda: vodovodní přípojky o profilu DN300 a DN400, 50m3/hod; splašková kanalizace: 50m3/hod; dešťová kanalizace: 3,8m3/s; datové a telekomunikační sítě. Připravuje se stavba nového přívodu 110 kV Paskov - Hrabová a trafostanice 50 MW v zóně. Předpokládaná realizace I. pololetí 2012, investor ČEZ Distribuce, a.s.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je vymezena v ÚP Ostrava.

Limity a střety zájmů

Zemědělská půda, biokoridory ÚSES, blízkost obytné zástavby, částečně dobývací prostor.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz