Hnojník - Třanovice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 47 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 47 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Navržená PZ se nachází přibližně uprostřed mezi městy Frýdek-Místek a Třinec, podél komunikace II. třídy č. 474, severně od obce Hnojník.
Funkční náplň: Logistické centrum.
Stav přípravy/využití: Zastaveno územní řízení, nebyla dodána opravená dokumntace.Žádost o vydání územního rozhodnutí podána v r. 2006
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Firma KB Král, s.r.o., Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, stavební úřad Hnojník

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:4
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Třinec Kód ORP:8121
Obec:Hnojník, Třanovice Kód obce:598160, 552623
Stavební úřad:Hnojník

Doprava

Silnice:Lokalita přímo napojená na silnici II/474, návazně na silnice I/48 E462 Bělotín - Český Těšín - Polsko (1,5 km), I/11 Hradec Králové - Šumperk - Ostrava - Český Těšín (E75) - Jablunkov (E75) - Slovensko (1,5 km) a I/67 Český Těšín - Chotěbuz - Bohumín.V návrhu přímá návaznost na připravovanou rychlostní silnici R11 (MÚK Hnojník - 0,5 km), dále na R48 (MÚK Fifejdy - 1 km) a R67 (MÚK Dolní Třanovice - 2 km).
Železnice:Lokalita v dosahu regionální železniční trati č. 322 Frýdek-Místek - Český Těšín s nejbližší žst. Hnojník - 1,5 km. Návaznost na koridorovou trať v žst. Český Těšín - 10 km. PZ má předpoklady pro zavlečkování.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov - 40 km, veřejné vnitrostátní letiště Frýdlant nad Ostravicí - 16 km, navrhovaný heliport Český Těšín - 7 km.
Lodní doprava:Ve výhledu vodní cesta DOL, tzv. Oderská větev s nejbližším veřejným přístavem Ostrava-Mošnov - 40 km.

Technická infrastruktura

Areál je napojen na el. energii, pitnou i užitkovou vodu a telekomunikační kabely.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je vymezena v ÚP obce Hnojník.

Limity a střety zájmů

Negativní důsledky realizace pro rozptýlenou obytnou zástavbu mezi Hnojníkem a Hor.Třanovicemi; trasa VTL plynovodu DN200 Komorní Lhotka - Třanovice; lokální ÚSES (LBC + LBK) Stonávka + břehové porosty. Zmenšením plochy PZ oproti původnímu vymezení nedochází ke kolizi s připravovanou přeložkou silnice I/68.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz