Podnikatelský areál Vlčovice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 83,97 ha
Využívaná plocha: 54,42 ha - tj. 64,8%
Volná plocha: 29,55 ha - tj. 35,2%
Geografická poloha: PZ je navržena na plochách navazujících na východní okraj stávajícícho výrobního areálu TATRA a.s. v Kopřivnici, z východní strany je omezena komunikací I. třídy č. 58, z jihu a severu VTL plynovodem.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z větší části využita. Firmy sídlící v PZ: DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. - automobilový průmysl; CIREX CZ, s.r.o. - přesné lití; BROSE CZ - automobilový průmysl; ERICH JAEGER - automobilový průmysl; Bang & Olufsen - elektronika; Roechling Automotive CZ s.r.o. - automobilový průmysl; Rieger Automotive, s.r.o. - automobilový průmysl. Volné pozemky jsou ve vlastnictví města Kopřivnice.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE s.r.o.- Kopřivnice.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:5
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Kopřivnice Kód ORP:8112
Obec:Kopřivnice Kód obce:599565
Stavební úřad:Kopřivnice

Doprava

Silnice:Přímé napojení lokality na silnici I/58 Rožnov p. R. - Frenštát p. R. - Příbor - Ostrava - Bohumín - Polsko s návazností na silnici I/48 E462 Bělotín - Český Těšín - Polsko (6,5 km). V návrhu přestavba silnice I/58 s obchvatem Příbora a s návazností na připravovanou R48 (MÚK Příbor-západ - 5,5 km).
Železnice:Lokalita v blízkosti regionální tratě č. 325 Studénka - Veřovice s nejbližší žst. Kopřivnice (2 km), s návazností na celostátní trať č. 270 Česká Třebová - Přerov - Ostrava - Bohumín - Polsko; součást větve b -VI. multimodálního transevropského koridoru (15 km).
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov - 12 km, veřejné vnitrostátní letiště Frýdlant nad Ostravicí - 10 km.
Lodní doprava:Ve výhledu vodní cesta DOL, tzv. Oderská větev s nejbližším veřejným přístavem Ostrava-Mošnov - 12 km.

Technická infrastruktura

Elektřina - 22 kV, plyn, pitná i užitková voda, splašková a dešťová kanalizace, telekomunikační kabely.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Kopřivnice.

Limity a střety zájmů

Navržený areál je v kontaktu s okrajem přírodního parku Podbeskydí. Územím prochází trasy VTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz