Nošovice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 261 ha
Využívaná plocha: 261 ha - tj. 100%
Volná plocha: PZ je již plně využita. Možnost změn - ponechána evidence v přehledu PZ kraje.
Geografická poloha: Navrhovaná PZ se nachází východně od Frýdku-Místku, jižně od komunikace I. třídy č. 48. Je vymezena ze severu železniční tratí Frýdek-Místek - Český Těšín, ze západu trasou el. vedení 440 kV, z jihu a východu navrhovanou trasou VVTL plynovodu.
Funkční náplň: Automobilový průmysl.
Stav přípravy/využití: Průmyslovou zónu využívá závod firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., C.S.CARGO a. s., Mobis Automotive Czech s. r. o., Hysco CZECH s. r. o., Dymos Czech Republic s. r. o.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ je zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:1
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Frýdek - Místek Kód ORP:8106
Obec:Nošovice, Nižní Lhoty Kód obce:552518, 552256
Stavební úřad:Dobrá

Doprava

Silnice:Lokalita v dosahu silnice I/48 E462 Bělotín (I/47, D47) - Nový Jičín (I/57) - Český Těšín (I/11, I/67) - Polsko, postupně přebudovávaná v kategorii rychlostní R48. Napojení PZ řešeno novými přístupovými komunikacemi s návazností na R48; MÚK Dobrá (1,5 km) a MÚK Tošanovice. (5,5 km).
Železnice:Lokalita v severní části přiléhá k regionální železniční trati č. 322 Frýdek-Místek - Český Těšín s nejbližší žst. Dobrá - 1,5 km. Návaznost na koridorovou trať v žst. Český Těšín - 18 km. Zavlečkování lokality navrženo novou vlečkovou kolejí z traťové koleje (dl. 1,1 km).
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov - 30 km, veřejné vnitrostátní letiště Frýdlant nad Ostravicí - 9 km.
Lodní doprava:Ve výhledu vodní cesta DOL, tzv. Oderská větev s nejbližším veřejným přístavem Ostrava-Mošnov - 30 km.

Technická infrastruktura

PZ je plně vybavena technickou infrastrukturou.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ není vymezena v ÚP obce Nošovice.

Limity a střety zájmů

Územím prochází trasa navrhovaného regionálního biokoridoru a významné vodovodní řady pitné vody. Nutno respektovat OP železniční trati a OP navrhované rychlostní silnice podél severního okraje PZ, dále pak OP stávajícího vedení 440 kV podél západní hrany a OP navrhovaného VVTL plynovodu podél jižního a východního okraje PZ.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz