Mošnov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 290 ha
Využívaná plocha: 85 ha - tj. 29,3% + 30 ha inženýrské sítě
Volná plocha: 175 ha - tj. 60,3%
Geografická poloha: PZ se nachází mezi Ostravou a Kopřivnicí, východně od areálu letiště Mošnov až po stávající silnici I/58. Na jihu je zóna omezena silnicí II/464. Výhodou je optimální poloha v blízkosti jádra Ostravské aglomerace, v návaznosti na letiště Ostrava - Mošnov; blízkost významných rekreačních oblastí a lázeňských lokalit s možností celoročního využití (Jeseníky, Beskydy, lázně Klimkovice).
Funkční náplň: Drobná průmyslová výroba a logistika, služby, výrobně - montážní a opravárenské provozy.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je částečně využita. Firmy zastoupené v PZ: PLAKOR CZECH s.r.o. - automobilový průmysl; Behr Ostrava s.r.o. - automobilový průmysl; Cromodora Wheels s.r.o. - automobilový průmysl; Free Zone Ostrava- služby svobodného celního pásma; HB Reavis Group- developerská společnost SR. Volné pozemky jsou ve vlastnictví města Ostravy. V současné době probíhá demolice bunkrů v ploše určené pro strategického investora, ostatní plochy jsou ihned k dispozici. Minimální plocha pro investici - 2 ha, preference větších zájemců 5 - 20 ha. Strategický investor v tuto chvíli není znám. Uvažuje se o vybudování veřejného logistického centra.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Krajský úřad Moravskoslezského kraje v ZÚR- zahrnutí do RP 301- plocha ekonomické aktivity
Zdroj informací: Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, Magistrát města Ostravy - odbor ekonomického rozvoje, oddělení strategických projektů města.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:MS Číslo kraje:14
Identifikace zóny:2
Kraj:Moravskoslezský kraj Kód kraje:CZ080
ORP:Kopřivnice Kód ORP:8112
Obec:Mošnov, Sedlnice Kód obce:568686, 599832
Stavební úřad:Příbor

Doprava

Silnice:Lokalita přímo napojená na silnici I/58 Rožnov p.R. - Příbor - Mošnov - Ostrava s připravovaným obchvatem Mošnova, návazně na silnici I/48 E462 Bělotín - Český Těšín - Polsko, postupně budovanou v kategorii R48 (3,2 km). Návaznost na postupně připravovanou dálnici D47 Lipník n. Bečvou - Ostrava - Bohumín - Polsko (součást větve b VI. multimodálního transevropského koridoru); MÚK Studénka - 9 km.
Železnice:Lokalita v dosahu II. a III. tranzitního koridoru, tratě č. 270 Česká Třebová - Přerov - Ostrava - Bohumín - Polsko s nejbližší žst. Studénka (6 km); součást větve b - VI. multimodálního transevropského koridoru. Pro kolejové napojení vhodně využitelná stávající vlečka do bývalého vojenského areálu, vedená z žst. Sedlnice (0,1 km) - regionální trať č. 335 Věřovice - Studénka s návazností na koridor v žst. Studénka.
Letiště:Lokalita přímo navazuje na mezinárodní veřejné letiště Ostrava-Mošnov (0,1 km).
Lodní doprava:Ve výhledu vodní cesta DOL, tzv. Oderská větev s nejbližším veřejným přístavem Ostrava-Mošnov - 2,5 km.

Technická infrastruktura

Elektrická energie - stávající volná kapacita rezervována, dalších 40-50 MW po vybudování vedení 2x110 kV z Příbora (předpoklad 09/2008), ostatní inženýrské sítě od 06-07/2008.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ vymezena v ÚP obce Mošnov a Sedlnice.

Limity a střety zájmů

Obytné území západní části Mošnova; areál palivového hospodářství letiště při JV okraji VPD; regionální biokoridor spojující RBc Sedlnice a Sýkořinec přes remíz Sedlnické olše; kvalitní ZPF (1. třída ochrany). Územím prochází významné vodovodní řady pitné vody. Lze využít původní vojenské objekty.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz