Litovel - jihozápad

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 20 ha
Využívaná plocha: 15,1 ha - tj. 75,5%
Volná plocha: 4,9 ha - tj. 24,5%
Geografická poloha: Rozvojová plocha je situována asi 2 km východně od města Litovle, je vymezena ze západu rychlostní komunikací R35 (Brno - Olomouc - Mohelnice). Na jihu je zóna vymezena železniční tratí Mladeč - Litovel - Červenka s napojením na trať Praha - Olomouc, na východě komunikací II.třídy.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je částečně využívána. Firmy zastoupené v PZ: Tenzo s.r.o. Plzeň - strojírenství; VESETA s.r.o. Kyšice - potravinářský průmysl; KVARTA Litovel s.r.o. - hutní druhovýroba; NAPO MORAVA s.r.o. - těsnění; BRAVE PASTOR s.r.o., Zeelandia spol. s r.o., TENZO, a.s., Jan Hejný Uničov - potravinářský průmysl. Volné pozemky jsou převážně ve vlastnictví města Litovel.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Litovel - odbor výstavby a odbor místního hospodářství a stavebních investic

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:7
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Litovel Kód ORP:7105
Obec:Litovel Kód obce:503444
Stavební úřad:Litovel

Doprava

Silnice:Zóna je zpřístupněna od stávající rychlostní silnice R35 - MÚK Nasobůrky prostřednictvím silnice II/635 a navazující silnice III. třídy, dostupnost MÚK - cca 0,5 km. Vybudován kruhový objezd pro napojení na R35 a páteřní komunikace v zóně.
Železnice:Zóna lokalizovaná v doteku s regionální železniční tratí č.274 (trať vedená podél jižního okraje PZ), v blízkosti celostátní trati č. 273 a koridorové trati č. 270 (III. TŽK). Žel. zastávka na region. trati Chudobín - 0,5 km západně, žel.stanice na celostátní trati Litovel - 1,5 km východně, žel. stanice Červenka na koridor. trati - cca 7 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - dostupnost cca 20 km, (vojenské letiště s civilním neveřejným provozem Přerov, veřejné mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov).
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální dostupnost DOL, přístav Olomouc - cca 25 km.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna má realizované napojení ne veškeré subsystémy technické vybavenosti. Pro disponibilní prostory průmyslové zóny se napojení na inženýrské sítě dokončuje.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Přerova.

Limity a střety zájmů

Plocha se nalézá v záplavovém území, navržena realizace protipovodňových opatření.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz