Hustopeče nad Bečvou

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 22 ha
Využívaná plocha: 2,1 ha - tj. 9,5%
Volná plocha: 19,9 ha - tj. 90,5%
Geografická poloha: Plocha je situována východně od zastavěné části Hustopečí, přiléhá ze severní straně ke komunikaci I. třídy č.35 (E442), ze západní strany je vymezena komunikací III.třídy a vodní nádrží "Krivoš".
Funkční náplň: Blíže nespecifikované využití (průmysl, ekonomické aktivity).
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je částečně využívána firmou SUNPEMA ENERGY s.r.o. - parcely č. 1129/51, 1129/52 fotovoltaická elektrárna. Zbylé pozemky jsou převážně v soukromém vlastnictví.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou - stavební úřad

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:8
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Hranice Kód ORP:7101
Obec:Hustopeče nad Bečvou Kód obce:513768
Stavební úřad:Hustopeče nad Bečvou

Doprava

Silnice:Plocha navazuje na silnici I/35 Hranice - Valašské Meziříčí. Dostupnost připravované rychlostní silnice R48 Bělotín - Lešná a navazující čtyřpruhové silnice I/35 Lešná - Valašské Meziříčí; MÚK Lešná - cca 8 km.
Železnice:Zóna v dosahu celostátní železniční tratě č.280 - 1 km. Železniční stanice Hustopeče nad Bečvou dostupnost - cca 2 km jihozápadně.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov - cca 35 km, veřejné vnitrostátní letiště Hranice - cca 12 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc, vojenské letiště s civilním neveřejným provozem Přerov.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální dostupnost DOL, přístav Hranice - cca 12 km.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna má vhodné podmínky pro napojení na subsystémy technického vybavení přiléhající obce (ČOV ve výstavbě).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Hustopeče nad Bečvou.

Limity a střety zájmů

Část plochy se nachází na výhradním ložisku nerostných surovin a v prostoru navrhovaného přírodního parku.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz