Prostějov-východ - Kralice na Hané

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 76,7 ha
Využívaná plocha: 20,3 ha - tj. 26%
Volná plocha: 56,4 ha - tj. 74%
Geografická poloha: Plocha je situována ve východním tradičním průmyslovém sektoru města Prostějov, je vklíněna mezi stávající průmyslové plochy a ČOV; ze severu je vymezena komunikací III.třídy č.3674 (Prostějov - Kralice na Hané), z jihu pak komunikací II.třídy č.367 (Prostějov - Kojetín).
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je částečně využita. Zastoupené firmy jsou následující: HOPI s.r.o., SPEDITION FEICO, spol. s r.o., Ile Noire, s.r.o., United Czech Investments s.r.o., MICOS spol. s r.o., Windmöller & Hölscher Czech s.r.o.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Prostějov - odbor rozvoje a investic.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:3
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Prostějov Kód ORP:7108
Obec:Prostějov, Kralice na Hané Kód obce:589250, 589659
Stavební úřad:Prostějov

Doprava

Silnice:Zóna přístupná ze dvou směrů, ze severu od silnice III/3674, z jihu od silnice II/367, v obou případech s návazností na rychlostní silnici R46 (E462) - MÚK Prostějov, střed - vzdálenost 0,5 km západně.
Železnice:Celostátní železniční trať č. 301 - 1 km jižně od lokality, železniční stanice Prostějov - 1,5 km západně. Železniční vlečka není k dispozici.
Letiště:Neveřejné vnitrostátní letiště Prostějov - cca 1,5 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc - cca 15 km, vojenské letiště s civilním neveřejným provozem Přerov - cca 35km, veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany - cca 60 km.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální dostupnost DOL, přístav Přerov - cca 30 km.

Technická infrastruktura

Rozvod el. energie zajišťuje EON, kapacita je dostačující. Vodovod DN150 podél páteřní komunikace. Připraveno potrubí DN 150 pro průmyslový vodovod, zatím nejsou vybudovány studny a další příslušenství. Splašková kanalizace DN 300 napojena na stoku "X" DN 1200. Dešťová kanalizace DN 300 podél páteřní komunikace. STL plynovod DN 200 podél páteřní komunikace.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP Prostějov.

Limity a střety zájmů

OP VTL plynovodu (prochází středem lokality). Vynětí kvalitního ZPF.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz