Velký Týnec - K1, Z2, Z3

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 52 ha
Využívaná plocha: 10,3 ha - tj. 20%
Volná plocha: 41.7 ha - tj. 80%
Geografická poloha: Průmyslová zóna se nachází ve významné urbanistické poloze cca 6km od centra Olomouce, při MÚK rychlostních silnic R35, R46 a R55; navazuje na jihovýchodní regionálně významnou rozvojovou oblast Olomouce. Zóna přiléhá ze západu ke komunikaci I. třídy č. 55.
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není připravena. Pozemky jsou převážně v soukromém vlastnictví.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Obecní úřad Velký Týnec

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:5
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Olomouc Kód ORP:7107
Obec:Velký Týnec Kód obce:505650
Stavební úřad:Velký Týnec

Doprava

Silnice:PZ je situována v prostoru dopravního uzlu křížení rychlostní silnice R35 a silnice první třídy I/55 (MÚK Holice). PZ je zpřístupněná z východu ze silnice I/55. Silnice I/55 bude výhledově přestavena na rychlostní silnici R55.
Železnice:Zóna je v dosahu koridorové železniční trati č. 270 (III. TŽK) - cca 0,5 km, železniční stanice Grygov v dostupnosti cca 1 km jižně. Železniční vlečka není k dispozici, vhodné podmínky pro její realizaci.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - cca 11 km, v příznivé dostupnosti neveřejné vnitrostátní letiště Prostějov, vojenské letiště s civilním neveřejným provozem Přerov, veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany, veřejné mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální přímá dostupnost DOL, přístav Olomouc - cca 0,5 km.

Technická infrastruktura

Existují vhodné podmínky pro napojení průmyslové zóny na následující zařízení technického vybavení: zásobování vodou, elektro - energetické zásobování a zásobování plynem. Nutno řešit subsystém kanalizace. Zásobování teplem není plánováno.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP obce Velký Týnec.

Limity a střety zájmů

OP dopravních staveb, OP navrženého VTL plynovodu, který prochází lokalitou, odnětí kvalitního ZPF.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz