Bučovice - Marefy

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 60 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 60 ha - tj. 100% (k dispozici je v současnosti 10 ha)
Geografická poloha: Jedná se o rovinatou plochu určenou pro průmyslovou výstavbu, která je situována na volných zemědělských plochách mezi sídelními útvary Bučovice a Marefy. Nedaleko pozemku leží komunikace I/50 a severní hranici lokality tvoří železniční trať Brno - Veselí nad Moravou.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, služby, komerční plochy.
Stav přípravy/využití: Z celkové plochy průmyslové zóny je aktuálně připraveno k využití 10 ha. Technická vybavenost je zajištěna pro tuto část průmyslové zóny.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není vymezena v rozpracovaných ZÚR Jihomoravského kraje.
Zdroj informací: Návrh seznamu brownfieldů a průmyslových zón - Rada JMK 2009, aktualizováno 2010; MěÚ Bučovice - odbor stavební a investiční.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:9
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Bučovice Kód ORP:6205
Obec:Bučovice Kód obce:592943
Stavební úřad:Bučovice

Doprava

Silnice:Zpřístupnění od silnice I/50 prostřednictvím silnice III. třídy - dostupnost cca 0,25 km. Návaznost na dálnici D1 - MÚK Holubice (cca 15 km).
Železnice:Zóna v doteku s celostátní železniční tratí č. 340; žst. Bučovice - cca 1,5 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany - cca 25 km.
Lodní doprava:Návaznost na dunajskou vodní cestu - v přípravě přístav Břeclav (cca 85 km).

Technická infrastruktura

Inženýrské sítě jsou dostupné v sousedství lokality: vodovod - DN 150 je na hranici pozemku; kanalizace - ČOV ve vzdálenosti 200 m od hranice pozemku; elektrická energie - 300 m od hranice pozemku; plyn - IPE 110 na hranici pozemku; centrální zásobování teplem - 200 m od hranice pozemku.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Bučovice.

Limity a střety zájmů

Ochranná pásma technické infrastruktury (cca 25 % plochy se nachází v ochranném pásmu VN ), ochranné pásmo železnice.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz