Brno - Český technologický park

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 60 ha
Využívaná plocha: 10,5 ha - tj. 17,5%
Volná plocha: 49,5 ha - tj. 82,5% (z toho 11 ha v investiční přípravě)
Geografická poloha: Rozvojová zóna pro lehký hi-tech průmysl a strategické služby je situována v severní partii zázemí centrální oblasti Brna.
Funkční náplň: Lehký high-tech průmysl, strategické služby, výzkum a vývoj. Technologický park je úzce napojen na Vysoké učení technické v Brně (VUT).
Stav přípravy/využití: Dokončena je I. fáze výstavby parku, II. fáze tzv. centrální zóny a III. fáze výstavby je ve stadiu investiční přípravy. Specifická průmyslová zóna je již intenzivně využívána. Podnikatelský park kampusového typu nabízí výstavbu a pronájem specializovaných komerčních prostorů a je využíván 16 firmami. Nejvýznamější klienti v zóně jsou zejména IBM, FEI, Motorola, Siemens, Silicon Graphics, Vodafone, Honeywell. Podnikání podporuje Jihomoravské inovační centrum, které zde provozuje podnikatelský inkubátor. Technologický park je úzce napojen na Vysoké učení technické v Brně (VUT).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není vymezena v rozpracovaných ZÚR Jihomoravského kraje.
Zdroj informací: Návrh seznamu brownfieldů a průmyslových zón - Rada JMK 2009, aktualizováno 2010; Magistrát města Brna - odbor územního plánování a rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:11
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Brno Kód ORP:6203
Obec:Brno -Královo Pole, Brno - Medlánky Kód obce:582786
Stavební úřad:Brno

Doprava

Silnice:Zóna napojena přímo z městského okruhu s návazností na silnici I/43 - cca 1 km, dálnice D1(E50) a D2(E65) - dostupnost cca 5 km. Probíhá výstavba napojení na Velký městský okruh (I/42). Zóna je obsloužena hromadnou městskou dopravou (autobusy a tramvaje).
Železnice:Návaznost na celostátní trať č. 250; žst. Brno, Královo pole. cca 1 km. Blízkost koridorové tratě č. 260 (I. TŽK) - žst. Brno, hl. nádraží - cca 8 km.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Brno-Tuřany - cca 10 km.
Lodní doprava:Návaznost na dunajskou vodní cestu - v přípravě přístav Břeclav (cca 70 km).

Technická infrastruktura

Inženýrské sítě jsou dostupné v blízkosti lokality. Nadstandartní možnosti připojení se týkají oblasti telekomunikací a informačních technologií.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP města Brna.

Limity a střety zájmů

Náplň využití zóny musí respektovat specifiký chrakter průmyslové zóny a polohu lokality v urbanizované oblasti Brna.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz