Chrudim - část SZ, část SV

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 30 ha - část SZ, 35 ha - část SV
Využívaná plocha: SZ: 7 ha - tj. 23%; SV: 4 ha - tj. 11%
Volná plocha: SZ: 23 ha - tj. 77%; SV: 31 ha - tj. 89%
Geografická poloha: Průmyslová zóna SZ se nachází na severozápadním okraji zastavěného území Chrudimi, je vymezena ze severu železniční tratí, z jihu sousedí s komunikací I/17, z východu a ze západu zastavěným územím. Zóna SV je situována na severovýchodním okraji zastavěného území města, z jihu je vymezena železniční tratí, ze západu a severu koridory inženýrských sítí.
Funkční náplň: Plochy průmyslové výroby.
Stav přípravy/využití: Rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty a.s.bylo spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. V PZ SZ se nachází firmy SIAG CZ, s.r.o. - zakázková výroba svařovaných ocelových konstrukcí, Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o.. Převažující část PZ je ve vlastnictví města Chrudim. V PZ SV se nachází firmy ISE s.r.o a ECOTECHNIC, s.r.o. Pardubice.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru u části SZ; nepotvrzena platnost záměru u části SV - místo ní je sledována alternativní PZ menší rozlohy, situovaná v jiné části severního okraje města.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: MěÚ Chrudim - odbor územního plánu a regionálního rozvoje, Pardubického kraje - oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:7
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Chrudim Kód ORP:5304
Obec:Chrudim Kód obce:571164
Stavební úřad:Chrudim

Doprava

Silnice:PZ část SZ sousedí se silnicí I/17 (Chrudim - Čáslav), je vzdálena cca 1 km od silnice I/37 (Chrudim - Pardubice), jakož i zóna SV. PZ SV sousedí se silnicí III. třídy na Vestec. Dálnice D11 (Praha - Hradec Králové) je vzdálena cca 30 km (MÚK Chýšť). Dálnice D1 (Praha - Brno) cca 70 km.
Železnice:Průmyslová zóna SZ v těsné blízkosti celostátní trati č. 238 Pardubice - Havlíčkův Brod (žst. Chrudim zastávka, cca 1,5 km), zóna napojena železniční vlečkou. Průmyslová zóna SV v těsné blízkosti železniční trati č.016 Chrudim - Borohrádek. Dostupnost koridorové tratě (I. a III. TŽK), žst. Pardubice - cca 12km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Chrudim - dostupnost z jednotlivých lokalit cca 2 - 6 km. Mezinárodní veřejné letiště Pardubice - cca 12km.
Lodní doprava:Reálně sledované prodloužení Labské vodní cesty s veřejným přístavem Pardubice - cca 12km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice). Říční přístav Chvaletice cca 35 km.

Technická infrastruktura

Inženýrské sítě v zóně SZ vybudovány, popř. se budují na přání zákazníka. Elektřina: 35 kV, příkon do 10 MW; Telekomunikace: 800 párů; Splašková kanalizace: DN 300; Děšťová kanalizace: DN 1000; Vodovod: pitná voda DN 200, užitková voda DN 150; Horkovod: DN 300; Plynovod: DN 200. 2 zdroje elektrické energie - starý zdroj z bývalé Transporty a.s., nový zdroj ze stávajícího vedení ČEZ. Zóna SV je vybavena základními prvky technické infrastruktury.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Chrudim.

Limity a střety zájmů

OP vedení elektro. Urbanistické podmínky lokalizace zón v kontaktu s městskou zástavbou. V zóně SV je třeba zohlednit OP vedení elektra a plynu, na části PZ inundační území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz