Vysoké Mýto - Jihovýchod

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 34,9 ha
Využívaná plocha: 3,2 ha - tj. 9,2%
Volná plocha: 31,7 ha - tj. 90,8%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je lokalizována na jihovýchodním okraji města Vysoké Mýto. Ze severovýchodu je vymezena komunikací I/35 (E442), ze západu pruhem krajinné zeleně a železniční tratí č. 018 Vysoké Mýto - Litomyšl. Z jihu je pak ohraničena účelovou komunikací - polní cestou a výběžkem krajinné zeleně.
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Stav přípravy/využití: Část průmyslové zóny je již využita firmou Šmídl, s.r.o. - doprava, logistika. PZ je v soukromém vlastnictví velkého počtu osob, město Vysoké Mýto vlastní pouze cca 1,5 ha.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: MěÚ Vysoké Mýto - odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubického kraje - oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:9
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Vysoké Mýto Kód ORP:5314
Obec:Vysoké Mýto Kód obce:581186
Stavební úřad:Vysoké Mýto

Doprava

Silnice:Podél východního okraje PZ prochází silnice I/35, navrženo je propojení PZ s budoucí R35.
Železnice:PZ východně od regionální koncové železniční tratě č. 018 Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl; žst. Vysoké Mýto - cca 2 km. Dostupnost koridorové tratě (I. a III. TŽK) - žst. Choceň v dosahu cca 9 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 38 km, veřejné vnitrostátní letiště Vysoké Mýto - cca 2 km jihovýchodně, veřejné vnitrostátní letiště Ústí nad Orlicí, Skuteč v dosahu cca 25 km.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální vazba na labskou větev průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe; veřejné přístavy Česká Třebová, Pardubice.

Technická infrastruktura

Prvky technické infrastruktury dovedeny na hranici PZ.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Vysoké Mýto.

Limity a střety zájmů

Ochranné pásmo vedení a zařízení elektrizační soustavy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz