Litomyšl - Benátky u Litomyšle

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 37,1 ha
Využívaná plocha: 9,1 ha - tj. 25%
Volná plocha: 28 ha - tj. 75%
Geografická poloha: Průmyslová zóna se nachází na jihovýchodním okraji zastavěného území města Litomyšl, přiléhá z jižní strany ke komunikaci I/35 (E442). Zóna navazuje na částečně využívaný stávající průmyslový areál.
Funkční náplň: Plochy průmyslu, skladů a technického vybavení.
Stav přípravy/využití: Část průmyslové zóny je v užívání, část ve fázi výstavby a projektové přípravy. Firmy fungující v PZ: KART ARENA LITOMYŠL s.r.o. - motokárová hala; H.R.G. spol. s r.o. - tiskárna; Holcim, a.s. - výroba stavebních hmot; ČERNÝ, spol. s r.o., DUKOR s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic. Volné pozemky cca z 50% ve vlastnictví města Litomyšl.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: MěÚ v Litomyšli - odbor výstavby a územního plánování, odobr místního a silničního hospodářství , Pardubického kraje - oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:3
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Litomyšl Kód ORP:5307
Obec:Litomyšl Kód obce:578347
Stavební úřad:Litomyšl

Doprava

Silnice:Průmyslová zóna přiléhá z jihu k silnici I/35 (E442), perspektivní možnost silničního napojení na R35 vedené severně od lokality (úsek R35 u Litomyšle ze ZÚR vyjmut, nové řešení v aktualizaci ZÚR). Vybudováno propojení I/35 (ul. Moravská) s ul. Trstěnickou (vznikla nová ulice Svitavská) pro dopravní obsluhu PZ.
Železnice:Regionální koncová železniční trať č.018 s koncovou železniční stanicí Litomyšl - cca 3,5km; koridorová trať (I. a III. TŽK) s žst.. Česká Třebová - dostupnost cca 14 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 55 km, veřejná vnitrostátní letiště Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Skuteč v okruhu 12 - 20 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice - cca 78 km západně, výhledově přístav Pardubice - cca 55 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice).

Technická infrastruktura

Postupná výstavba technické infrastruktury v PZ - kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN, veřejné osvětlení.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Litomyšle.

Limity a střety zájmů

Využití území vyvolá v menším rozsahu nutnost přeložek inženýrských sítí. Majetkoprávní poměry (pouze 50% v majetku města).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz