Přelouč

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 68,8 ha
Využívaná plocha: 15,4 ha - tj. 22%
Volná plocha: 53,4 ha - tj. 78%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je situována na jihovýchodním okraji zastavěného území města Přelouč, ze severu je ohraničena silnicí I/2, z východu silnicí III. třídy směr Klenovka. Jihozápadní hranice PZ vymezena potokem a účelovými komunikacemi.
Funkční náplň: Plochy výroby (nerušivé, průmyslové).
Stav přípravy/využití: Část průmyslové zóny je využita. Firmy v PZ: Brunthaller - CS s.r.o. - realizace technologických souborů pro mechanizaci prací v živočišné výrobě, MPH Medical Devices s. r. o. - zdravotnické výrobky, BOHEMIA REALTY COMPANY s. r. o., SUMO s. r. o. - elektro a řízení technologických celků, STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., DOPOS Přelouč s.r.o. - výroba oken, AGROKOM CZ spol. s r.o. - export, import, skladování a úprava zemědělských plodin, BEST - BETA, a.s. - výroba zámkové dlažby a betonových výrobků; KASI, s.r.o. - výroba a prodej prvků pro kanalizace; SVOS, s.r.o. - výroba a dodávky pancéřovaných vozidel. Volná část PZ je převážně v soukromém vlastnictví.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: MěÚ v Přelouči - odbor správy majetku a infrastruktury, Pardubického kraje - oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:4
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Přelouč Kód ORP:5311
Obec:Přelouč Kód obce:575500
Stavební úřad:Přelouč

Doprava

Silnice:Průmyslová zóna ze severu přiléhá ke stávající silnici I/2; navrhovaná přeložka s jižním obchvatem Přelouče lokalitu protíná. Dálnice D11 - MÚK Chýšť (ve stavbě) - cca 12 km.
Železnice:Koridorová trať č.010 (I., III. TŽK) severně od PZ, žel.stanice Přelouč - cca 1 km. Železniční vlečka - dostupnost cca 3 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Pardubice - východně 13 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; veřejný přístav Chvaletice - cca 13 km západně, výhledově veřejný přístav Pardubice - cca 12 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice).

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura je kompletně vybudována.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Přelouče.

Limity a střety zájmů

Přes PZ prochází VTL plynovodní řad, ochranné pásmo navrhované přeložky silnice I. třídy, ochranné pásmo lesa.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz