Červený Kostelec - Lhota - Stolín

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 48 ha
Využívaná plocha: cca 29,4 ha - tj. cca 61%
Volná plocha: cca 18,6 ha - tj. cca 39%
Geografická poloha: Zóna se nachází na západním okraji sídla Červený Kostelec.
Funkční náplň: Plochy výroby a výrobních služeb nezatěžující stav životního prostředí.
Stav přípravy/využití: Většina území je již zastavěna nebo je připravována výstavba (v projektové fázi). Firmy umístěné v PZ: Oerlikon Czech, s.r.o. - strojírenství; Boltjes International, s.r.o. - ohýbání a tváření trubek; MG Italy Czech Division, s.r.o. - zpracování plastů; Slévárna Tupron, s.r.o.; Saar Gummi Czech, s.r.o. - zpracování pryže; Galček, s.r.o. - lakovna a galvanovna; HOME RICHARD & SONS CZ s.r.o. . Veškeré pozemky v PZ jsou ve vlastnictví fyzických osob.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: MěÚ Červený Kostelec - odbor rozvoje města, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:13
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Náchod Kód ORP:5209
Obec:Červený Kostelec Kód obce:573965
Stavební úřad:Červený Kostelec

Doprava

Silnice:Zpřístupnění lokality přímo ze silnice I/14 s návazností na silnici I/33 v Náchodě - cca 15km. Vazba na výhledovou rychlostní silnici R 11 - cca 15 km. Průmyslovou zónu protíná silnice III/3036 Trutnov - Česká Skalice. Dokončený úsek dálnice D11 k Hradci Králové - cca 50 km.
Železnice:Zóna v těsném kontaktu s celostátní železniční tratí č. 032; žst. Červený Kostelec - cca 0,5 km.
Letiště:Veřejná vnitrostátní letiště Nové Město a Dvůr Králové v dostupnosti do cca 25 km. Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 58 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 90 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice - cca 120 km, navrhovaný přístav Pardubice - dostupnost cca 90 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravy).

Technická infrastruktura

Vodovod, plynovod i el.energie jsou v místě v dostatečné kapacitě. Nutné zainvestovat kanalizaci a další sítě na volné pozemky.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Červený Kostelec.

Limity a střety zájmů

Limitem využití je kromě ochranných pásem stávající infrastruktury (vedení VN) a ochranného pásma dráhy menší podíl využitelných nezastavěných ploch a rozdělení území stávajícími komunikacemi. Složité majetkové vztahy - veškeré pozemky jsou v majetku fyzických osob. Nedokončená infrastruktura, zejména kanalizace.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz