Žacléř

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 21,3 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 21,3 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Zóna se nachází severně od zástavby města Žacléře, tvoří ji zemědělská půda, reliéf je mírně zvlněný až rovinatý. Vzdálenost zóny od potoka Bobr je 0,3 km, od Lamprechtického potoka 0,7 km.
Funkční náplň: Plochy pro výrobu a skladování, garáže.
Stav přípravy/využití: PZ je připravena pro výstavbu a využití. V PZ nejsou zatím umístěny žádné firmy. Cca 50% v majetku ČR.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: MěÚ Žacléř - stavební odbor, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:11
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Trutnov Kód ORP:5214
Obec:Žacléř Kód obce:579874
Stavební úřad:Žacléř

Doprava

Silnice:Zóna přímo zpřístupněna ze silnice II/300 s návazností na silnici I/16 (cca 2,5 km). Výhledově návaznost na rychlostní silnici R11 - MÚK Královec (cca 2,5 km). Dokončený úsek dálnice D11 k Hradci Králové - cca 70 km.
Železnice:PZ je připravena pro výstavbu a využití. V PZ nejsou zatím umístěny žádné firmy. Cca 50% v majetku ČR.
Letiště:Veřejná vnitrostátní letiště Vrchlabí, Jaroměř - dostupnost do cca 50 km. Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 70 km, veřejná mezinárodní letiště Pardubice -cca 95 km, Praha-Ruzyně - cca 165 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice ? cca 125 km, navrhovaný přístav Pardubice - dostupnost cca 95 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravy).

Technická infrastruktura

Kanalizace je k dispozici a odvádí splašky do ČOV v Bodru, ostatní sítě (vodovod, plyn, elektrická energie) jsou dostupné na hranici či v blízkosti zóny.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Žacléř.

Limity a střety zájmů

Vymezení zóny je z části nad dobývacím prostorem a do lokality zasahuje ochranné pásmo dráhy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz