Opočno - Podzámčí I, II

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 24 ha
Využívaná plocha: cca 2,4 ha - tj. cca 10%
Volná plocha: cca 21,6 ha - tj. cca 90%
Geografická poloha: Zóna se nachází severozápadně od města Opočno. Je tvořena dvěma dílčími plochami a leží v místě křížení železničních tratí č. 023 a 026.
Funkční náplň: Lehký průmysl, sklady, služby.
Stav přípravy/využití: K prodeji a využití připraveno cca 1,6 ha ploch. Firmy v průmyslové zóně: VCES a.s. - stavebnictví; ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, základní organizace Opočno. Volné pozemky v PZ jsou ve vlastnictví města Opočna.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: MěÚ Opočno - odbor výstavby, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:7
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Dobruška Kód ORP:5202
Obec:Opočno Kód obce:576590
Stavební úřad:Opočno

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněna silnicemi II/304 a II/298 s návazností na silnici I/14 (Dobruška) - dostupnost cca 6 km a I/11 (Třebechovice p. Orebem) - cca 15 km. Návaznost na postupně připravovanou dálnici D11; MÚK Plotiště - cca 40 km (v návrhu). Dokončený úsek dálnice D11 k Hradci Králové - cca 37 km.
Železnice:Celostátní železniční tratě č. 026 a regionální koncová trať č. 028 v těsné blízkosti zóny. Lokalitu lze zavlečkovat. Prostřednictvím celostátní tratě napojení na koridorovou trať (I. a III. TŽK); žst. Choceň - cca 36 km.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 31 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - 55 km, mezinárodní veřejné letiště Praha-Ruzyně - cca 150 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice - cca 83 km, navrhovaný přístav Pardubice - dostupnost cca 55 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravy).

Technická infrastruktura

Všechny sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrická energie) jsou dostupné na hranici pozemku.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Opočno.

Limity a střety zájmů

Jih lokality je v kontaktu s regionálním biokoridorem ÚSES, sever s lokálním ÚSES, zóna leží na zemědělských půdách I. třídy ochrany. Ochranné pásmo dráhy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz