Rychnov nad Kněžnou - Lipovka

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 49,6 ha
Využívaná plocha: cca 14 ha - tj. cca 28%
Volná plocha: cca 35,6 ha - tj. cca 72%
Geografická poloha: Zóna se nachází severně od města Rychnov nad Kněžnou u sídla Lipovka, západně přiléhá k silnici I/14.
Funkční náplň: Industriální zóna - drobná výroba, opravárenské služby, sklady.
Stav přípravy/využití: PZ je schválena v územním plánu. Část zóny je již využita. Firmy sídlící v PZ: Matrix, a.s.; Třebešov - dřevozpracující průmysl; M. Preymesser, s.r.o.; Řepov - logistika. Majetkové vztahy v PZ nejsou zcela vyjasněny.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: MěÚ Rychnov nad Kněžnou - odbor správy majetku, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:8
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Rychnov nad Kněžnou Kód ORP:5213
Obec:Rychnov nad Kněžnou Kód obce:576069
Stavební úřad:Rychnov nad Kněžnou

Doprava

Silnice:Přímé zpřístupnění lokality ze silnice I/14 Rychnov nad Kněžnou - Solnice; návaznost na silnice I/11- cca 8 km. Návaznosti na připravovanou rychlostní silnici R35 (varianty) - dostupnost cca 25 - 35 km, a postupně realizovanou dálnici D11 - MÚK Plotiště (v návrhu) - cca 50 km.
Železnice:Přímé napojení na koncovou regionální trať č. 022; žst. Solnice s návazností na celostátní trať č. 021; žst. Častolovice - cca 15 km. V plánu je výstavba železniční vlečky.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 45 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 70 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice - cca 100 km, navrhovaný přístav Pardubice - dostupnost cca 70 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravy).

Technická infrastruktura

Všechny sítě (vodovod, kanalizace, včetně samostatné ČOV, plyn, elektrická energie) jsou k dispozici na pozemku v dostatečné kapacitě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Rychnov nad Kněžnou.

Limity a střety zájmů

OP venkovního vedení 110 kV, zábor zemědělské půdy. Nevyjasněné majetkové vztahy v PZ. Problémy s napojením PZ na kanalizaci.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz