Nový Bor - Za Crystalexem

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 21 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 21 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna se nachází na západním okraji města, za areálem sklářského komplexu Crystalex, z jihu je ohraničena tratí, západní částí přiléhá k obchvatu Nového Boru - silnice I/9.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Zóna je ve fázi předprojektové přípravy. V současné době probíhá vyjednávání s majiteli pozemků.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Nepočítá se se zahrnutím žádné PZ do ZÚR, bude v kompetenci obcí.
Zdroj informací: Město Nový Bor - Stavební úřad a úřad územního plánování
Poznámka: dle ÚP "Za nádražím"

Identifikační údaje

Zkratka kraje:LB Číslo kraje:07
Identifikace zóny:9
Kraj:Liberecký kraj Kód kraje:CZ051
ORP:Nový Bor Kód ORP:5106
Obec:Nový Bor Kód obce:561860
Stavební úřad:Nový Bor

Doprava

Silnice:Zóna přímo zpřístupněna od silnice I/9 s příznivou návazností na silnici I/13 - do cca 0,5 km.
Železnice:Zóna napojena železniční vlečkou s přímou návazností na celostátní železniční trať č.080 Bakov - Česká Lípa - Jedlová; žst Nový Bor - cca 0,5 km.
Letiště:Neveřejné vnitrostátní letiště Liberec - cca 37 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 120 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Děčín - cca 32 km.

Technická infrastruktura

VTL plynovod - v místě (regulační stanice ve vzdálenosti 100-150 m); el.energie - v místě (TS - 50 m); telekomunikační kabely (dálkový a optický kabel) - v místě; vodovod - 200 m od okraje zóny, kanalizace - 250 m od okraje zóny; CZT není k dispozici.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Nový Bor (Změna č. 2 z roku 2007).

Limity a střety zájmů

Ochranné pásmo TI (energetika) - po okraji průmyslové zóny.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz